RFT Modell Apart 2001

[:nl]

RFT Apart 2001
RFT Apart 2001

RFT Modell Apart 2001, oftewel Volkseigenes Betrieb Fernmeldewerk Nordhausen Modell Apart 2001 mit Erdtaste und optischer Ruf.

Deze telefoon heb ik een paar jaar geleden van een vriend gekregen, gebruikt maar in originele verpakking. Tot mij grote verrassing had ik deze telefoon nog nooit fatsoenlijk gefotografeerd en nog niet op deze website gezet.
RFT was een organisation in de voormalige DDR, die verscheidene Oost-Duitse elektronica fabrikanten onder zich had. Onderdeel daarvan was  VEB (Volkseigenes Betrieb) Kombinat Nachrichtenelektronik, die dan weer telecommunicatiebedrijven onder zich had.  En deel daarvan wasa dan weer VEB Fernmeldewerk Nordhausen, waar deze telefoon gemaakt was. Volgt u het nog?
RFT Apart 2001 open
RFT Apart 2001 open

Hoewel de telefoon druktoetsen heeft, kiest hij toch dmv pulsen. Ik heb niet kunnen vaststellen wat de *-toets doet. De E-toets is een aardtoets.

De telefoon heeft een luid krekelgeluid met een led-indicator.
DE hoorn heeft een volumeknop voor de speaker. De doos bevatte nog wat origineel verpakkingsmateriaa en een schema.
Deze schoonheid is in 1986 gemaakt en doet het nog perfect.

[:en]

RFT Apart 2001
RFT Apart 2001

RFT Modell Apart 2001, or Volkseigenes Betrieb Fernmeldewerk Nordhausen Modell Apart 2001 mit Erdtaste und optischer Ruf.

I got this a few years ago as a gift from a friend, used but with its original box. To my surprise I had never properly photographed it and did not put it on my website.
RFT was an organisation from the former DDR (GDR), combining several East German electronics firms. Part of that was VEB (Volkseigenes Betrieb) Kombinat Nachrichtenelektronik, which held communications firms. And part of that was VEB Fernmeldewerk Nordhausen, where this phone was made. Do you still follow?
RFT Apart 2001 open
RFT Apart 2001 open

Although it has a keyboard, it dials pulse. I could not determine what the *key does. The E button is an earthing button (Erdtaste).

It has a loud chirping electronic ringer with an led indicator.
The handset has a volume control wheel for the receiver.
The box also contained some of its original packaging material and a diagram.
This beauty was made in 1986 and still works properly.

[:]