PTT Ericofoon (Ericofon)

[:nl]

Ericofoon rood
Ericofoon rood

PTT Ericofoon folder 1979 Ericofon
PTT Ericofoon folder 1979
Ericofon

In 1979 kwam de Ericofon ook naar Nederland. Eind jaren 70 wilde de PTT, in lijn met de wensen van de consumenten en de geest der tijd, haar aanbod van telefoons uitbreiden.

Hier rechts is de voorkant van de PTT folder voor de Ericofoon uit 1979. Als je er op klikt opent er een pdf van de hele folder.

Het was voor de PTT een grote stap om niet langer slechts één standaard toestel in haar assortiment te hebben. Tot de komst van de Unifoon en Diavox in 1981 was de Ericofoon het enige andere toestel naast de ouwe trouwe T65.

PTT folder 1981
PTT folder 1981

De keuze viel op de Ericofon omdat deze snel beschikbaar kon zijn, qua vormgeving sterk afweek van de T65 en de marketing van de PTT was gericht op een extra slaapkamertoestel. En dat was nou net waar de Ericofon voor ontworpen was.

De Ericofoon was nooit heel populair in Nederland.  Er werden er weinig van verkocht en de PTT overschatte hoeveel die ze nodig zouden hebben. In het jubileumboek “Honderd jaar telefoon 1881-1981” wordt bepaald niet positief gedaan over deze designicoon: hij wordt lomp en ouderwets genoemd.

De door de PTT bestelde Ericofoons zijn tot in 1981 geproduceerd, maar het duurde tot 1985 tot de PTT ze eindelijk had weten te slijten.

Op de site van Alfred Klomp is een hele informatieve pagina terug te vinden over de achtergronden achter de Ericofoon: http://www.alfredklomp.com/technology/telephones/ericofoon/

Naam

De PTT besloot de Ericofon een wat meer Nederlandse naam te geven en hier heet ie dan ook Ericofoon.

Hij wordt in Nederland ook wel Cobra en Ericafoon genoemd, maar dat zijn namen die niet door de PTT officieel gebruikt werden.

Cobra was overigens de naam die Ericsson er aanvankelijk aan heeft gegeven. Voordat deze telefoon op de markt kwam werd de naam gewijzigd in Ericofon.

Geschiedenis

ericofon advert
ericofon advert

De ontwikkeling van de Ericofon begon al in de jaren 30, toen het idee van een telefoon uit één stuk hot was. Siemens & Halske ontwikkelde de Modell 29 Hockender Hund; een telefoon uit één stuk, maar nog wel met een losse bellenkast. Ook Ericsson begon aan de ontwikkeling van een telefoon uit één stuk. Het uiteindelijke resultaat was de Ericofon, die in de jaren 50 op de markt kwam.

De Nederlandse Ericofoon

PTT Ericofoon Wit Rood Bruin
PTT Ericofoon Wit Rood Bruin

De PTT heeft de Ericofoon in drie kleuren besteld: wit, rood en bruin. De gebruikte tinten waren ook typisch voor de PTT. Het waren precies dezelfde kleuren als die gebruikt werden op de T65 de Luxe.

Met name de tint rood is wat dieper dan de andere Ericofons en daardoor gewild bij verzamelaars over heel  de wereld.

Kenmerkend voor de Nederlandse Ericofoon zijn het zwarte snoer, de zwarte onderplaat met kiesschijf en het afwijkende binnenwerk.

Op de latere versies van de Ericofoon staat met witte letters PTT op de onderplaat.

Aandachtspunten bij aanschaf

Mocht je een Ericofoon willen aanschaffen zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Hieronder heb ik de verschillende zwakke plekken en probleempunten van de Ericofoon op een rijtje gezet.

Rubber ring Onderaan de behuizing zit een rubberen standring. Deze is na jaren vaak verdroogt en valt dan uit elkaar. Deze is gelukkig eenvoudig te vervangen en voor een paar euro te koop op www.ericofon.com

Verkleuring Met name de witte variant heeft hier last van, maar bij andere kleuren kan het ook voorkomen.: vergeling door de invloed van Uv-licht. Soms is de verkleuring niet gelijkmatig over de hele telefoon. Daar wordt de telefoon niet mooier van, natuurlijk.

Losse speaker (microtelefoon) Bovenin de tuit van de behuizing zit een speakertje (officieel microtelefoon). Deze zit soms een beetje los. Let er dus op dat je Ericofon niet rammelt. Dit is namelijk zeer moeilijk te verhelpen.

Barstjes op de hoeken

Op de hoeken, aan de onderkant, kunnen barstjes ontstaan in het plastic.

Barstjes in de onderplaat

Wanneer de bevestigingsschroeven te strak worden aangedraaid, ontstaan er barstjes in de onderplaat.

Is het snoer origineel? Het komt vaak voor dat het snoer versleten is en vervangen is door een ander, niet origineel snoer. Een origineel Ericofoonsnoer heeft een recht gedeelte en een gekruld gedeelte. Het gekrulde deel zit aan de kant van de stekker.

De PTT Ericofoon heeft een zwart snoer. Andere ericofoons hebben meestal een ivoor snoer.

Andere bronnen

Over de geschiedenis en ontwikkeling is al veel geschreven door anderen en ikzelf heb er weinig aan toe te voegen, anders dan wat ik hier schreef over de Ericofoon in Nederland. Hier zijn wat websites met goede informatie over de Ericofon.

Ericsson History

www.ericssonhistory.com/products/the-telephones/

Allereest is er de site van Ericsson zelf. Er is veel informatie terug te vinden over de ontwikkeling van de Ericofon en wie daarvoor verantwoordelijk was.

Richard Rose

www.ericofon.com Op de site van Richard is zo’n beetje alles over de Ericofon terug te vinden: welke kleuren er allemaal zijn, welke varianten er zijn gemaakt, verschillende modellen, binnenwerkjes, etc etc. Eigenlijk het standaardwerk over de Ericofon.

Ericofon.nl

www.ericofon.nl Site van Nederlandse blogger Paul, met de nodige verhalen over de Ericofoons uit zijn collectie.

Zie ook:

PTT Ericofoon folder 1979

Mijn blog

Scandifoon[:en]

Ericofoon rood
Ericofoon rood

In 1979 the Ericofon came to Holland too. By the end of the 70’s PTT wanted, because of customer demands and the spirit of the times, to expand their range of telephones.

It was a major step for PTT to no longer have just one standard telephone in their inventory. Untill the Unifoon and Diavox were available the Ericofon was the only phone besides the good old T65.

The Ericofon was chosen because it could be made available relatively quickly, because the design differed greatly from the T65 and because PTT marketing was aimed at the extre bedroom telephone. And that was exactly what the Ericofon was designed for.

The Ericofon was never very popular in the Netherlands. Sales were slow and PTT overestimated the number they would need.  In their commemorative book “Honderd jaar telefoon 1881-1981” the Ericofon was not mentioned in a very positive manner: it was called cumbersome and oldfashioned. PTT Ericofons were produced until 1981, but it was not until 1985 that the last of their stock was sold.

On Alfred Klomp’s website there is a very informative section on the backgrounds of the Erifoon (in Dutch only, I’m afraid): http://www.alfredklomp.com/technology/telephones/ericofoon/

 

Name

PTT decided to give the Ericofon a more Dutch sounding name and here in Holland it was hence called the Ericofoon. It was also called Cobra and Ericafoon, but these names were never officially used by PTT.

Cobra was the name originally used by Ericsson for this telephone. They changed it to Ericofon before the first production phones were manufactured.

History

The development of the Ericofon started in the 1930’s when the idea of a one piece telephone was very hot. Siemens & Halske developed their Modell 29 Hockender Hund; a one piece telephone, but with a separate ringer unit.

Ericsson too started development of a one piece telephone. This eventually resulted in the Ericofon which went in production in the 1950’s.

The Dutch Ericofoon

PTT ordered the Ericofoon in 3 colors: white, red and brown. The shades used were typical and unique for PTT. They were the exact same shade as used on the T65 de Luxe. Especially the PTT red is a somewhat deeper shade of red compared to other Ericofons and because of that valued by collectors all over the world.

Unique for the Dutch Ericofon are the black cords, the black dial and dial face and the different electronics inside.

On later versions the letters PTT are printed in white on the dial face.

Problems to look out for

If you want to get yourself an Ericofon, there are a number of things to look out for. Below I have listed the most common problem areas and weak points of the Ericofoon. Rubber gasket Around the base of the shell there is a rubber gasket. With the passing of time these dry out and falls apart. Luckily they are easily replaces and a replacement can be bought at www.ericofon.com

Discoloration

Especially the white verion is prone to discoloration, but it happens with other colors too: yellowing under the influence of UV light. Sometimes the discoloration is not even across the phone. Of course the phone does not become any prettier when this has happened.

Loose speaker (receiver)

In the top of the shell is the speaker (transmitter). Sometimes these come loose. So check that the Ericofon does not rattle. This problem is very hard to remedy.

Cracking corners Cracks may appear on the corners of the lower part of the shell.

Cracks in the dial face

When the mounting screws of the face plate are too tight, the face plate may crack.

Is the cord original?

Often worn cords are replaced with non original cords. The original cord has  a straight part and a curled part. The curled part should be at the end where the plug is. The PTT Ericofoon should have a black cord. Others usually have an ivory cord.

 

Other sources A lot is already written about the history and development of the Ericofon and I do not have much to add to that, besides what I have written here. Here are some web sites with good information on the Ericofon.

Ericsson History http://www.ericssonhistory.com/products/the-telephones/ First there is of course Ericsson’s site itself. Thjere is a lot of information on the development and history of the the Ericofon and who was behind this.

Richard Rose http://www.ericofon.com

Almost everything about the Ericofon can be found on this site: colors, different variants, models, insides, etc, etc. The standard work on the Ericofon.

Ericofon.nl www.ericofon.nl By Dutch blogger Paul, personal stories about his Ericofon collection.

[:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*