Standard Electrik Kirk 76E (DK80) Comét

[:nl]SEK 76E CométDe ontwikkeling van dit type begin in 1972 bij JYDSK in Aarhus, in samenwerking met Standard Electrik Kirk. Hij is ontworpen door Jacob Jensen, de beroemde ontwerper van een groot aantal klassieke Bang & Olufsen producten. Het toestel combineerde een prettige en ergonomische vormgeving met vooruitstrevende electronische mogelijkheden, vooral voor zijn tijd.

Het toestel werd goed ontvangen en vond zijn weg naar veel verschillende landen, onder verschillende namen. Het is ook één van de weinige telefoons in de collectie van het Museum of Modern Art (MOMA), net als zijn broertje de GNA F78.

Naam

Kirk Alcatel Comét advertStandard Electrik Kirk noemde het de 76E, de cijfers verwijzend naar het jaar 1976 en de letter E staat voor electronisch. JYDSK en de andere Deense telefoonmaatschappijen gebruikten aanvankelijk de benaming DK80. Toen de DK82 ontwikkeld werd, een afgeleide van de 76E, werd het JYDSK duidelijk dat er een pakkende naam nodig was, anders dan een combinatie van cijfers en letters en werd er een prijsvraag gehouden onder het personeel. De winnende inzending was Comm et of Comm één, aangezien et één betekent in het Deens. Dit werd later veranderd in Comét en niet alleen voor de nieuwe variant de DK82 gebruikt, maar ook voor de DK80/76E.

De 76E is ook uitgebracht onder de naam DIGITEL 2000, bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje en werd Memofoon genoemd in Nederland.

In Groot Brittannië werd dit toestel LST (Loud Speaking Telephone) nr 10 genoemd.

Buitenkant

SEK 76E undersideEen bol gebogen hoorn over holle gekromde behuizing combineren tot een mooi uiterlijk. Onder de hoorn zit een handgreep, aan de zijkant van de buizing, waardoor het toestel makkelijk op te pakken is. Onder de hoorn zit ook het papieren label met een lijstje voor telefoonnummers. Boven zit een volumeknop. De grote, licht gebogen, bovenkant geeft de mogelijkheid een groot aantal knoppen aan te brengen, voor andere functies dan het kiezen van telefoonnummers. De lay-out van de knoppen verschilt per versie. Onderop zit een grote metalen plaat, die voorkomt dat het toestel schuift wanneer er op de knoppen wordt gedrukt.

Binnenkant

PTT type MemofoonDeze telefoon heeft een aantal verschillende electronische mogelijkheden. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk de druktoetsbediening, hoewel sommige versies nog steeds puls kiezen. De hoorn heeft een ingebouwde volumeknop en aan de onderkant zit een draaiknop voor 4 verschillende ringtonen.

Het toetsel heeft een electronische ringer en een beperkte speaker phone functie, omdat de microfoon niet gevoelig genoeg is om spraak door te geven vanuit een hele kamer. Hands free bellen is echter wel mogelijk. Als de hoorn met de bolle kant naar boven naast het toestel wordt gelegd, schakelt de microfoon zichzelf uit. De knoppen variëren en bijzonder is dat sommige versies rechts een rij knoppen met A, B, C en D hebben die de extra vier DTMF-signalen geven, buiten de normale 0-9 en * en #.

Sommige versies hebben een nummergeheugen, waardoor een extra voeding nodig is die vast zit aan het toestel.

Tevens kun je er nummers mee kiezen zonder de hoorn op te nemen.

Mijn rode exemplaar

De PTT had nooit een rode versie en het zag er niet naar uit dat ik er eentje in Nederland ging vinden. Maar in 2017 ging ik op vakantie naar Denemarken en ik hoogte een Deense design telefoon op de kop te kunnen tikken (BEOCOM, F78, 76E). Nou, het geluk lachte me toe want na 3 dagen kon ik deze rode wegsnaaien op een rommelmarkt voor slechts € 3,50. Aangezien er een Deense plug aan zat ben ik de rest van de vakantie bezig geweest er een contactdoos voor te vinden. Landlijnen zijn behoorlijk op hun retour in Denemarken, dus het was echt lastig om er hardware voor te vinden. En natuurlijk op de allerlaatste dag, 1 uur voor de grens over zouden gaan Duitsland in vond ik er eindelijk eentje……..voor maar liefst € 13,50.[:en]

SEK 76E Comét
SEK 76E Comét

Development of this model started in 1972 by JYDSK in Aarhus, together with Standard Electrik Kirk. It was designed by Jacob Jensen, the famous designer responsible for a great number of classic Bang & Olufsen products. It combined a pleasing and ergonomic design with highly advanced electronic features, especially for its time.

It was well received and found its way to many different countries, under several different names. It is also one of the few telephones in the collection of the Museum of Modern Art (MOMA), like it’s brother the GNA F78.

Name

Kirk Alcatel Comét advert
Kirk Alcatel Comét advert

Standard Electrik Kirk called it the 76E, the numbers pertaining to the year 1976 and the letter E meaning electronic. JYDSK and the other Danish telephone companies called it the DK80, initially. When developing the DK82, a derivative of the 76E JYDSK indentified the need for a name, rather than a combination of letters and numbers, and they held a competition among their employees to come up with a new name.

The winning entry was Comm et or Comm one, et meaning one in Danish. This was later adapted to Comét and used not only for the new development, the DK82, which was very similar in appearance its predecessor, but also for the DK80/76E. The 76E was also marketed under the name DIGITEL 2000, for example in France and Spain and was called Memofoon in the Netherlands. In the UK this model was called LST (loud speaking telephone) no. 10.

Exterior

SEK 76E underside
SEK 76E underside

A concave handset over a convex body, giving it a pleasing appearance. The handset is above a handgrip, that is placed in the side of the body shell, making it easy to carry the telephone around.

Under the handset a paper label is positioned for a list of telephone numbers. On top is the button for the volume control.

The large convex surface allows for a big number of buttons, making it possible to have extra features beside number dialling. The arrangment and function of these buttons varies with the different versions. The underside has a metal plate, giving the phone more weight to prevent it from sliden when the buttons are operated.

Inside

PTT type Memofoon
PTT type Memofoon

This telephone has a number of electronic features. The most obvious is a push button dial pad, although some version still have pulse dialling. The handset has a volume control built in and the underside has an adjustment wheel for the ringer setting, allowing for different kinds of ring tone. It has an electronic ringer and a limited speaker phone function, because the microphone was not sensetive enough to pick up speach beyond a small distance, but hands free calling is possible. When the handset is placed face down on the table, a mercury switch shuts off the microphone.

Button functions may vary and interestingly some versions have a row of buttons on the right, marked A, B, C and D generating the additional 4 dtmf signals, aside from 0 – 9 and * and #. Some versions have a built in memory for number storage, requiring an additional power supply which is hard wired to the phone. And it allows dialing without picking up the handset.

My red one

There was never a red version in the inventory of the Dutch PTT, so it was not likely I was going to find one locally. However in 2017 we went on vacation to Denmark and I hoped to find one of these Danish designer telephones in red (BEOCOM, F78, 76E). Well, lady Luck upon me, as after 3 days I snapped up this red one at a flea market for € 3,50. As it had a Danish plug, I spent the rest of the vacation visiting all kinds of shops trying to find a socket for it. As landlines are very much in decline in Denmark, it was really hard to find hardware for it. And sure enough, on the very last day, one hour before we crossed the border into Germany I finally found one…….for a whopping € 13,50![:]

2 Reacties

  1. I just got my first 76E red telephone today (31-August-2022). I have had so many telephones: my collection started in México and continued in USA, Sweden and Denmark. Recovering from radiation therapy, I decided to buy landline telephones from Denmark, from a very old one (probably from the 1950’s) to Bang Olufsen’s. When I opened the box of my 76E red phone, I started to cry, I really cried because it was so beautiful. I also like the buttons a lot, they remind me of the 70’s. Instead of buying an adapter, I managed to connect two macho Danish phone plugs together with electrical tape, so I could connect it using the RJ-11 connector. I love the vivid red colour. My favourite phone as of today!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*