Siemens Grillo

[:nl]

Siemens Grillo
Siemens Grillo

Een van die unieke telefoons die zijn gelijke niet kent: de Grillo (Krekel) van Siemens Italië. Uit een tijd dat nieuwe materialen en technieken, in combinatie met veranderende eisen uit de markt, leiden tot een aantal designer telefoons in verschillende landen. Het is een out of the box ontwerp, maar zeker niet alleen maar uiterlijk vertoon.

Ontworpen in 1965 door Marco Zanuso en Richard Sapper werd deze telefoon bekroond met de Compasso d’Oro prijs in 1967. Daarnaast is het één van de weinige telefoons in de collectie van het Museum of Modern Art. Deze telefoon is niet alleen gezocht door telefoon verzamelaars, maar ook door andere design liefhebbers.

Uniek ontwerp

Siemens Grillo open
Siemens Grillo open

De Grillo heeft een vloeiend vorm, in gesloten toestand, en vouwt open naar een normale telefoonhoorn. Zeer klein, voor zijn tijd, maar ietwat groter dan moderne smart phones.

De electronica is niet heel revolutionair, maar de manier waarop de Grillo in elkaar zit is wel heel special. Allereerst is het een heel compact ontwerp, zo klein als ze het toen konden maken. Het is tevens de allereerste telefoon met een clam shell ontwerp; het vouwt open als een oester. Did ontwerp was de inspiratie voor de latere generatie clam shell mobiele telefoons. Vanwege het compacte ontwerp zou een normale kiesschijf nooit passen. Immers een normale kiesschijf heeft 10 vingergaten en blank stuk zonder gaten. Dit en de dikte van de gemiddelde vinger zorgen ervoor dat de Grillo te klein is voor een conventionele schijf. De Grillo kiesschijf heeft een slim ontwerp zonder vingerstop en normaal vingerwiel. Daarvoor in de plaats heeft hij een rond van 10 kleine knopjes. Wanneer een knopje ingedrukt wordt, loopt een pinnetje aan de binnenkant tegen een stop, wanneer een cijfer gedraait wordt. De bel zit in een aparte behuizing samen met de plug, een configuratie die ook bij sommige Ericofoons is toegepast.

Versies

Grillo advert 2
Grillo advert 2

De Grillo was er in een groot aantal kleuren, waarvan het aanbod varieerde door de jaren heen. Er zijn zelfs een klein aantal doorzichtige exemplaren gemaakt. Hoewel de Grillo begon als een kiesschijftoestel, is er later ook een druktoetsversie gemaakt. Meestal heeft de Grillo een Italiaanse plug, maar op exportvarianten kun je andere pluggen aantreffen. Deze standaard Italiaanse plug is een standaard plug die door Ericsson is ontwikkeld, dus passende contactdozen kun je in andere landen ook vinden, zoals Zweden en Zuid Afrika. Dit type plug is ook in Nederland gebruikt ,voor 1955 en past perfect op oudere PTT-contactdozen.

Gebruikelijke problemen

Grillo advert 1
Grillo advert 1

Behalve de normale verkleuring onder invloed van zonlicht, is het haakcontact een aandachtspunt. Het mechanisme is wat delicaat en kan door slijtage problemen geven. Dit is zeker iets om op te letten, wanneer je een Grillo aanschaft. Soms is ook de bel set met plug verdwenen. En let er op wat voor soort plug erop zit, zeker als je hem echt wil gebruiken. Je hebt echt de juiste contactdoos nodig, want de plug is niet zomaar te vervangen. Buiten Italië kunnen de prijzen redelijk hoog zijn, maar in Italië zelf zijn de prijzen een stuk lager. Zeker binnen Europa is het verschil, zelfs de verzendkosten in aanmerking nemend, de moeite waard.

In mijn collectie

Grillo plug and PTT socket
Grillo plug and PTT socket

Ik kocht de mijne, een rode natuurlijk, in 2014. Ze zijn hier in Nederland niet vaak te koop en zelfs als er eentje beschikbaar is, is het meestal geen rode. Dus ik moest er wel eentje uit Italië halen. Hij is in goede staat, maar zoals al eerder opgemerkt, moest ik wel het haakcontact repareren. Dat dit niet goed functioneerde was iets wat de verkoper helaas vergat mee te delen. Nou ja, hij doet het nu weer.[:en]

Siemens Grillo
Siemens Grillo

One of those unique telephones that has almost no equal: the Grillo (cricket) from Siemens Italy. It is from an era when new materials and technology, combined with changing demands from the market, sparked off a number of designer telephones in various countries. It is a truly out of the box design that is certainly not all looks. Designed in 1965 bij Marco Zanuso and Richard Sapper and famously won a design prize, the Compasso d’Oro in 1967. It is also one of the few telephones in the collection of the Museum of Modern Art.

This classic phone is not only sought after by telephone collectors, but also by design collectors.

Unique design

Siemens Grillo open
Siemens Grillo open

The Grillo has a comfortable flowing shape when closed and it opens up to the size of a normal handset. Very small for its day, it is somewhat bigger than most of the smart phones of today.

Although the electronics are not very revolutionary, the way the Grillo is made is all the more special. First off the design is very compact indeed, as small as they could make it. It is also the first telephone to have a clam shell design. This clam shell design later influenced a generation of mobile phones with the same feature.

Because of its compact design a normal dial would never fit. After all a normal dial requires 10 finger holes, and a pause, a blank piece without holes. This and the size of the average finger makes the Grillo too small for a conventional dial. The Grillo dial has an clever design without a conventional finger stop and finger wheel. Instead it has a ring of 10 small buttons. Depressing one causes a pin to engage a stop inside the mechanism, when the dial is turned. It does not have an internal ringer, which is placed in a separate housing connected to the plug, a configuration which was also used on some Ericofon.

Versions

Grillo advert 2
Grillo advert 2

The Grillo came in a wide variety of colours, the colour range changing over the years. There were even a few transparent examples made. And although it started out as a rotary dial telephone, later a touch tone version was developed. Usually it has a plug that was standard in Italy, but export versions may have a different plug. This Italian plug is fortunately of a normal type that was developed by Ericsson, so matching sockets can be found in other countries too, like Sweden and South Africa. This type of plug was even used in the Netherlands before 1955 it fits perfectly on older PTT sockets, see picture.

Common issues

Grillo advert 1
Grillo advert 1

Apart from the usual normal discolouration due to sunlight, one thing to be aware of is that the hook switch mechanism is a bit delicate. Built into the hinge of the clamshell it may become faulty with age. So this is certainly something to watch out for, when buying a Grillo. Also the bell set and plug are sometimes missing. And of course beware of what kind of plug is on your Grillo, especially if you want to use it. You will need the right socket for it, because you cannot replace the plug with any standard part, without modification.

Outside of Italy prices can be quite high, but if you buy them from Italy you can get one at a much lower price. Within Europe the difference usually makes up for the shipping costs.

In my collection

Grillo plug and PTT socket
Grillo plug and PTT socket

I bought mine, a red one of course, in 2014. As they are not offered for sale here in the Netherlands very often, and even when one is for sale, it is usually not red, I had to buy it from Italy. It is in good condition, but, as I mentioned before, I had to make a repair to the hook switch. That this was faulty the seller kindly neglected to mention.

Oh well, it works now.[:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*