Northern Electric Contempra

[:nl]

Northern Electric Contempra
Northern Electric Contempra

Ik noem dit type een hoekige telefoon. Dat houdt in dat het model uit bijna uitsluitend rechte lijnen en scherpe hoeken bestaat. Hij ziet eruit of ie met alleen een rechte liniaal is ontworpen. Dit is de eerste in zijn soort, voor zover ik weet. Hij ziet er daardoor rationeel en designy uit. Het toestel is geintroduceerd in 1968 en was het eerste toestel dat geheel in Canada is ontworpen en gemaakt.
De Contempra is ontworpen door John Tyson foor Northern Electric in Ontario. Het toestel maakte grote indruk op de Canadese telefoonmarkt door zijn modern uiterlijk en omdat ie in maar liefst 9 kleuren te verkrijgen was, waarbij de kleur zwart ontbrak.

Contempra open
Contempra open

Nog een ongebruikelijke aspect was dat de hoorn verticaal op het toestel en een tikje naar links wasgeplaatst. Dit was gedaan om een leeg plat vlak te creeeren waar additionele functionaliteiten op konden worden aangebracht. Er waren veel van dat soort functionaliteiten en opties voorzien en van een aantal zijn prototypes gemaakt. Er werd zelfs aan een videofoon versie gedacht. Slecht een paar van deze van deze opties zijn ook echt in productie genomen.

Contempra dial
Contempra dial

De eerste Contempras hadden een kiesschijf, van hetzelfde type als de Trimphone. Het was een kiesschijf met een kleine diameter met een bewegende vingerstop. Later werden ook druktoest Contempra’s uitgebracht.
Een afgeleide versie van dit ontwerp is de zogenaamde Contemprette, die ongeveer hetzelfde is als de Contempra maar dan met een smallere basis. Dit model werd ook door de PTT verkocht onder de naam Florence.
De Contempra inspireerde vele andere ontwerpen, zoals de Spaanse Teide (niet in mijn collectie) en de ATEA 8000, waarop dan weer de Britse Rhapsody, de RTT U77 en de PTT Unifoon zijn gebaseerd.

Binnenin de Contempra: het was niet eenvoudig erbij te komen

Contempra handset open
Contempra handset open

De basis open maken was vrij eenvoudig. Gewoon het raampje van het nummerkaartje losmaken. Een enkele schroef houdt de kap over de metalen onderplaat op zijn plek. Onder de kap tref je het haakcontact, network (een unit met daarin spoel en condensator) en de mechanische bel.
De hoorn bevat niet alleen de speaker en microfoon, maar ook de kiesschijf natuurlijk en een extra knop die ook als haakcontact werkt.
De hoorn open maken is echter een ander verhaal. Het kostte me aardig wat tijd om uit te vinden hoe deze open gemaakt moet worden. Er is niets tot weinig over terug te vinden op het internet. Er zitten 2 schroeven verborgen onder het nummerkaartje, net als bij de basis. Maar als je die losschroeft gaat de hoorn nog steeds niet open. Eerst moet je het doorvoerrubber van het hoornsnoer eruit schuiven om nog 2 schroeven te vinden. En dat rubber kun je alleen uitschuiven door een klein metalen clipje los te maken!

In mijn verzameling

Ik

3x contempra
3x contempra

heb 3 Contempra’s in verschillende staten van ontbinding. Natuurlijk wilde ik heel graag een rood exemplaar, dus ik heb een paar jaar lang geprobeerd er eentje te vinden. De eerst die ik kocht had helaas een beschadigde kap, waar stukjes van ontbraken. Dat is erg moeilijk te repareren.
Ik wist er nog eentje te vinden, in een doos met telefoons die ik kocht. Deze was echter ernstig verkleurd en had soortgelijke beschadigingen als de eerste.
Nu wist ik waar ik op moest letten en ik vond een 3de exemplaar. Deze had dan weer beschadigde snoeren, dus kon ik iets van de prijs af praten. Deze had wel een goede behuizing, maar naast de beschadigde snoeren bleek er een barst te zitten in de bovenkant van de hoorn.
Dus uiteindelijk kon ik deze drie beschadigde Contempra’s weer combineren tot een goed exemplaar. Zie foto’s voor het resultaat. [:en]

Northern Electric Contempra
Northern Electric Contempra

I call this kind of phone an angular phone. That means the phone has almost exclusively straight lines and sharp angles. It looks as though it was designed just using a straight ruler. This is the first one, as far as I can tell. It gives it a very designy, rational look. It was introduced in 1968 and was the first telephone that was designed and developed in Canada.
It was designed by John Tyson for Northern Electric in Ontario. It made quite and impact on the Canadian telephone market because of its modern design and because it came in 9 colours, black not being among them.

Contempra open
Contempra open

Another unusual feature was that the handset was place on the base vertically and offset to the left. This was done to allow addition functionality on the large flat surfaces this created. Many of these functionalities were envisioned, some prototypes were made. Even a version for video calls was considered. Only few made it to actual production.
The first Contempras had a rotary dial, which is the same model as on the Trimphone. It was a small diameter dial with a moving fingerstop. Later also push button versions were produced.

Contempra dial
Contempra dial

A derivative of this design is the so called Contemprette, which is basically the Contempra with a narrower base. This one was sold by PTT under the name Florence.
The Contempra inspired many other designs, like the Spanish Teide (not in my collection) and the Atea 8000, on which the British Rhapsody, the RTT U77 and the PTT Unifoon were based.

Inside the Contempra: getting in is not easy

Contempra handset open
Contempra handset open

Opening the base of the Contempra is quite easy. Just lift off the clear plastic cover of the number card window. A single screw fastens the cover on the all metal base. Removing the cover reveals the hookswitch, network and ringer.
The handset contains not only the transmitter and receiver, but also the dial of course and an additional button that acts as a hookswitch too.
Opening the handset is a different matter. It took me ages to find out how it opens. There is no information about this on the internet. There are 2 screws hidden under the number card, just like on the base. But if you undo them, the handset still does not open. You have to slide out the rubber of the handset cord, to find 2 additional screws. But you can only slide off the rubber, if you undo a hidden small metal clip!

In my collection

3x contempra
3x contempra

I have 3 Contempras now, in various stages of decomposition. Of course I wanted a red one, so I tried to find one for a number of years. The first one I got had a damaged body shell, with big chips missing from the front edge. So very very hard to repair.
I found another, that was in a box of phones I bought. It was severely discoloured and had similar damage to the first one.
Now, knowing what defects to watch out for, I got a 3rd one. This one had damaged cords, so I could talk down the price a bit. This one had a good body shell, but apart from the damaged cords it also had a crack in the top of the handset.
In the end it turns out I needed all 3 Contempras to make one good one. See pictures for the result.[:]