Decotel model 4102 Stars & Stripes

[:nl]

Decotel model 4102 Stars & Stripes
Decotel model 4102 Stars & Stripes

Decotel 4102 Star & Stripes zijkant
Decotel 4102 Star & Stripes zijkant

Een nogal overdadig model dat de meeste verzamelaars wel kennen en velen zelfs bezitten. Het toestel is langere tijd in productie geweest en onder een aantal merknamen uitgebracht. Geproduceerd sinds minstens de vroege jaren 70 tot ver in de jaren 80.
Het is een reproductie van een generieke candlestick (kandelaar) telefoon uit de vroege 20e eeuw en niet een kopie van een specifiek ontwerp. Het toestel verkrijgbaar in zwart, wit, rood, maple leaf motief en stars & stripes en met de opdruk van verscheidene sportteams. In de laatste 3 gevallen is er dan ook meer sprake van een novelty telefoon.

Kenmerken

Decotel 4102 Star & Stripes spreekdeel
Decotel 4102 Star & Stripes spreekdeel

Het is een klassiek candlestick model met de microfoon bovenaan de Schacht, in een beweegbare behuizing en een trompetvormig inspreekdeel.
De speaker, formeel ook wel de telefoon, was van het stempeltype, maar met een modern kapsel natuurlijk. Het toestel was alleen met een kiesschijf uitgevoerd. Sommigen hebben een Western Electric mechaniek en andere een Automatic Electric ontwerp.
De mijne heeft een klein belmechaniek met één enkele bel.
De telefoon heeft ook een moderne kunststof krulsnoer in plaats van een recht stoffen snoer, zoals de originele candlesticks dat hadden.

Merk, naam en model

Decotel 4102 Star & Stripes onderzijde
Decotel 4102 Star & Stripes onderzijde

Deze telefoon is onder verschillende merken uitgebracht, zoals Western Electric voor Bell en AT&T, Northern Electric in Canada, maar ook onder de naam Decotel, zoals het exemplaar dat ik heb. WE-varianten waren simpelweg candlestick genoemd en de specifieke uitvoering die ik heb heette “Stars & Stripes”.

Decotel-versies hadden 4102 als typenummer gevolgd door een letter die de specifieke kleur en opdruk aangaf. Het papieren label van mijn exemplaar ontbreekt echter dus ik weet niet welke letter het “Stars & Stripes”-ontwerp had. Ik heb rondgevraagd, maar helaas kon niemand het mij vertellen.

In mijn verzameling

Decotel 4102 Star & Stripes achter
Decotel 4102 Star & Stripes achter

Het is geen rode en het is ook geen Nederlandse telefoon, ik hou helemaal niet van candlesticks, ik he been hekel aan novelty telefoons en nep-antiek. Dus waarom kocht ik deze telefoons in hemelsnaam?
Nou, ik had een telefoon nodig voor een foto bij een artikel dat ik aan het schrijven was die waar “USA!” vanaf zou spatten en die een beetje raar en grappig was.
Ik overwoog een hamburgertelefoon die open kan scharnieren, maar die ziet er uit als een hamburger en niet als een telefoon als ie dicht is en als een telefoon maar niet als een hamburger als ie open is. I heb ook een Mickey Mouse telefoon overwogen, maar die zijn vaak weer erg duur.
En toen verscheen deze. De verkoper woonde 2 straten verderop en ik kon deze voor een vriendelijke prijs kopen. De man had uit de tijd dat ie voor NSEM werkte, de Nederlandse Standaard Electric Maatschappij. Een collega had hem voor hem gekocht tijdens een zakenreis naar de Verenigde Staten.
Iemand heeft hem aangepast voor gebruik in Nederland door er een grijs T65-snoer er aan te zetten met een PTT-stekker.
En nu dat ik er foto’s van gemaakt heb, heb ik hem eigenlijk niet meer nodig. Dus misschien vind ik er nog een ander goed huis voor. Of misschien blijft hij nog bij me voor een hele lange tijd. En misschien ga ik hem nog heel erg waarderen. Of niet. [:en]

Decotel model 4102 Stars & Stripes
Decotel model 4102 Stars & Stripes

Decotel 4102 Star & Stripes zijkant
Decotel 4102 Star & Stripes zijkant

A rather over the top model that most collectors know about and many of them have one. It has been in production for quite a while and marketed under a few brands and names. It was in production since at least the early 1970s until well into the 1980s.
It is a reproduction of a generic candlestick telephone from the early 20th century and not a copy of a specific model. It was available in black, white, red, maple leaf design and stars & stripes and in the livery of several sports teams. The last 3 making it more of a novelty phone than repro.

Characteristics

Decotel 4102 Star & Stripes spreekdeel
Decotel 4102 Star & Stripes spreekdeel

It is a classic candlestick model with the microphone/transmitter on top of the shaft, in a movable cup with a trumpet shaped mouth piece.
The receiver is of the butter stamp type, but with a modern element of course. It was made with a rotary dial only. Some of them have a Western Electric mechanism, others an Automatic Electric dial design.
Mine has a small ringer mechanism with only a single gong.
It also has a modern plastic curly cord instead of a cloth covered straight cord the original candlesticks used to have.

Brand, Name and model

Decotel 4102 Star & Stripes onderzijde
Decotel 4102 Star & Stripes onderzijde

This telephone was made under various brands such as Western Electric for Bell and AT&T, Northern Telecom in Canada, but also under the name Decotel like the one I have. WE versions were simply named Candlestick with the specific design of my specimen called “Stars & Stripes”.
The Decotel versions just had model number 4102 follow by a letter indicating the colour and design. Since the label is missing from my telephone I do not know the letter for the stars and stripes design. I have asked around, but nobody was able to tell me what the letter for my version was.

In my collection

Decotel 4102 Star & Stripes achter
Decotel 4102 Star & Stripes achter

It’s not red, it is not a Dutch phone, I do not like candlestick phones, I do not like novelty phones, I do not like repro phones or fake antiques. So why on earth did I buy this?
Well, I needed a telephone for picture for an article I was writing that would scream “USA!”at you, that was funny and was odd at the same time.
I considered a hamburger-telephone of the clam shell design, but that looks like a hamburger and not a phone when closed and looks like a telephone and not a hamburger when opened.
I also considered a Mickey Mouse telephone, but those can be quite expensive.

And then this appeared. The seller lived 2 streets away from me and I could get it for a friendly price. He got it years ago, when he worked for NSEM, the Nederlandse Standard Electric Maatschappij. A co-worker brought it over from the USA when I was on a business trip.

Somebody adapted it for use in the Netherlands by putting a grey T65 cord on it with a PTT plug.
Apart from a bit of yellowing it is in good condition and still works.
Now that I have made photographs of it, I no longer need it. So perhaps it will find its way to a better home. Or perhaps not and it stays with me for a very long time. And maybe it will grow on me and I will start to like it very much. Or not. [:]