Kellogg 1000 Masterphone “Red Bar”

[:nl]

Kellog 1000 redbar Masterphone
Kellog 1000 redbar Masterphone

Eén van de fraaiste telefoons uit de Verenigde Staten, naar mijn mening, omdat hij niet zo hoekig is als zijn Amerikaanse tijdgenoten. De red bar, of redbar, heeft mooie rondingen in combinatie met een evenzo gevormde hoorn. De bijnaam is afkomstig van de rode strip in het oplegdeel voor de hoorn, die het haakcontact bediende. Het ontwerp van de telefoon doet me sterk denken aan de aerodynamische vormen van vliegtuigen en auto’s uit dezelfde periode. Het ontwerp werd in 1947 geïntroduceerd.

Kellog 1000 redbar
Kellog 1000 redbar

Naast de vloeiende vormgeving, had dit toestel een aantal innovatieve technische kenmerken. Die kenmerken en die “red bar” die aanleiding was tot die bijnaam maken dit toestel een onmisbare classic voor een serieuze telefoonverzamelaar.

Doordat dit toestel niet werd gebruikt door the Bell system, maar alleen door kleinere zelfstandige telefoonmaatschappijen en op privé installaties, is dit toestel niet zoveel voorkomend als Western Electric telefoons zoals de 302.

Ontwerp en constructie

Kellog 1000 side
Kellog 1000 side

Ook al verscheen dit model pas laat als compacte, autonome (zonder gebruik van een subset) telefoon met een modern “dog & bone” opbouw, onderscheidde dit model zich heel sterk van zijn tijdgenoten. Kellog koos kennelijk voor een ontwerp dat juist niet leek op de WE302, zoals de anderen. In plaats daarvan kozen zijn voor een naar achteren glooiend, vloeiend ontwerp, zoals de streamline ontwerpen van Raymond Loewe.

Kellog 1000 inside
Kellog 1000 inside

Maar niet alleen de buitenkant was anders; de binnenkant was eveneens uniek. Alle electrische componenten waren geplaatst in kleine bakeliten modules. Tevens maakte Kellogg geen gebruik van een zogenaamde draadboom en verbond de componenten met beugeltjes en schroefjes door ze op een blok uit één stuk te plaatsen, waar alle verbindingen al in waren aangebracht.
De aansluitpunten voor het lijn- en hoornsnoer hadden duidelijke markeringen die hun functie aangaven, waardoor onderhoud en modificatie te velde heel eenvoudig waren.

Eén van de fraaiste telefoons uit de Verenigde Staten, naar mijn mening, omdat hij niet zo hoekig is als zijn Amerikaanse tijdgenoten. De red bar, of redbar, heeft mooie rondingen in combinatie met een evenzo gevormde hoorn. De bijnaam is afkomstig van de rode strip in het oplegdeel voor de hoorn, die het haakcontact bediende. Het ontwerp van de telefoon doet me sterk denken aan de aerodynamische vormen van vliegtuigen en auto’s uit dezelfde periode. Het ontwerp werd in 1947 geïntroduceerd.

Naast de vloeiende vormgeving, had dit toestel een aantal innovatieve technische kenmerken. Die kenmerken en die “red bar” die aanleiding was tot die bijnaam maken dit toestel een onmisbare classic voor een serieuze telefoonverzamelaar.

Doordat dit toestel niet werd gebruikt door the Bell system, maar alleen door kleinere zelfstandige telefoonmaatschappijen en op privé installaties, is dit toestel niet zoveel voorkomend als Western Electric telefoons zoals de 302.

Finding my Masterphone

Kellog 1000 under
Kellog 1000 under

Dit type stond al best een tijdje op mijn verlanglijst, toen ik er in korte tijd 2 op de kop kon tikken. Dat was onverwacht, aangezien je deze telefoons zelden in Nederlands ziet. Ze werden immers voornamelijk in de USA gebruikt en naar mijn weten nooit naar Europa geëxporteerd.

Ze werden niet gebruikt op het Bell systeem, maar door kleinere onafhankelijke telefoonmaatschappijen.
Eentje op laten sturen naar Nederland is behoorlijk duur. Daarnaast zijn reserve onderdelen lastig hier te vinden, dus wanneer je er eentje koopt in de USA, moet het wel meteen een goede zijn: compleet, origineel en werkend.

Kellogg 1000 select o phone
Kellogg 1000 select o phone

Dus ik besloot af te wachten tot een goede gelegenheid zich voor zou doen, en die deed zich inderdaad voor toen ik van een verzamelaar een groot aantal telefoons kon overnemen. Daaronder bevond zich een compleet, maar verweerde en gebarsten exemplaar van de redbar. Hij kwam letterlijk uit een stal. Een grondige restauratie was wel nodig, maar toch een hele leuke vondst.
Het was wel een zogenaamde select-o-phone, helaas, die niet gebruikt kan worden op het huidige openbare telefoonnet, vanwege een afwijkend kiessysteem in de kiesschijf.

Dus ik was al blij met deze aanwinst, toen ik slechts een paar weken later de kans had er nog eentje te kopen. In dit geval was het de normale versie en deze was ook nog in uitstekende staat. Deze telefoon was zacht geprijsd en tot mijn genoegen kan deze dus wel op het moderne telefoonnet gebruikt worden. Als pulskiezen tenminste mogelijk is op de telefoonlijn.

 

 [:en]

Kellog 1000 redbar Masterphone
Kellog 1000 redbar Masterphone

One of the nicest US telephones, in my opinion, as it is not as rectangular as its American contemporaries. The red bar, or redbar, has a nicely curved body shell, combined with a similar handset. The nickname is derived from the distinctive red bar in the handset cradle, which activates the hookswitch. The phones design reminds me of the aerodynamic shapes of aircraft and cars from the same era. This model was first introduced in 1947.

Kellog 1000 redbar
Kellog 1000 redbar

Aside from its flowing lines, it explores a few innovative engineering features. That and the distinctive red bar that gives it its nickname makes it a must have classic for the serious telephone collector.

As it was not used by the Bell system, but only by smaller independent telephone companies and on private installation it is not as common as Western Electric telephones like the 302.

Design and construction

Kellog 1000 side
Kellog 1000 side

Arriving relatively late at the scene as a compact, autonomous (so not needing a subset) phone with a modern dog and bone lay out stood out from contemporary US designs. Kellogg apparently chose for a design that did not resemble the very influential WE302, where others did. Instead they opted for a swept back, rounded more flowing design, reminiscent of the streamline designs by Raymond Loewe.

Kellog 1000 inside
Kellog 1000 inside

But not only the outside was different, the inside is unique as well. All electric components are held in small bakelite modules. Also Kellogg dispensed with the wiring loom, and connected all components with brackets and screws by mounting them on a one piece block with all the connections moulded in. The terminals for the line and handset cord are clearly marked with their function so together with that modular design modification and maintenance in the field were extremely easy.

Finding my Masterphone

Kellog 1000 under
Kellog 1000 under

It was on my wish list for quite a while, when I happened to be able to buy 2 of them within a short period. That was unexpected, because these phones hardly ever show up in the Netherlands. They were used mostly in the USA and as far as I know never exported to Europe. They were not used on the Bell system, but some independent telephone companies did used them and they were also used on private installations. Having one shipped to the Netherlands from the USA is quite expensive. Aside from that spare parts are hard to find here too, so when buying one from overseas, you have to be sure it’s a good one: working, complete and original.

Kellogg 1000 select o phone
Kellogg 1000 select o phone

So I decided to wait until some opportunity would present itself, which it did when I was able to buy a number of phones from another collector. Among those was a complete, but battered and cracked redbar. It was litterally from a barn. It would need a thorough restoration, but a nice find nevertheless. It was a so called select 0 phone which, unfortunately, cannot be used on the public telephone network, due to the different dialling system it used.

So there I was, happy with my find, when a couple of week later I had the opportunity to buy another one. This time it was the common version and in very good condition too. It was very reasonably priced too and to my delight it can actually be used on the modern telephone network too. Provided the line supports pulse dialling, of course.[:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*