Ericsson 11420 (Ericsson Holland)

[:nl]

Ericsson 11420 red & grey
Ericsson 11420 red & grey

Dit model is identiek aan de Ericsson type 1951. Type 1951 is eigenlijk de naam die de PTT gaf aan dit model, dat Ericsson dan weer de 11420 noemde. Ericsson Holland maakte er een zeer klein aantal van, die niet aan de PTT geleverd werden.

Ik besloot er een apart artikel over te schrijven, omdat er maar zo weinig van deze special versies zijn. Mensen die er onderzoek naar doen kunnen er op deze manier meer over te weten komen. Daarnaast vind ik dat deze zeer zeldzame versies speciale aandacht behoeven.

Naast de 11420 had Ericsson nog een model voor de publieke markt. Dat model had dezelfde behuizing, maar een andere hoorn, belmechaniek en interne verdeling van de verschillende onderdelen.

Kleine verschillen

Ericsson 11420 grey logo
Ericsson 11420 grey logo

Hoewel vrijwel hetzelfde, zijn er toch een paar kleine verschillen. Binnenin zijn het type 1951 en de niet-PTT 11420 exact hetzelfde. Dezelfde electronica, onderdelen, bedrading en zelfs de condensators hebben een PTT-logo. Echter de opmaak van het schema is anders. Zie afbeeldingen. Ik weet alleen niet zeker of dat geldt voor 11420s. Van de drie die ik openmaakte had er maar eentje nog een schema.

Ericsson 11420 wit diagram
Ericsson 11420 wit diagram

De meeste opvallende verschillen zitten aan de buitenkant. Het nummerraampje ontbreekt en er zijn zelfs geen bevestigingsgaten voor.

Ook zit er bovenop de behuizing geen PTT-logo maar een Ericsson Holland logo.

Gedenkversie

Ericsson 11420 wit OR-versie
Ericsson 11420 wit OR-versie

De allereerste versie die ik ooit in handen kreeg was er eentje die ooit gedoneerd was aan een medewerker van Ericsson Rijen door het de directie voor 28 jaar lidmaatschap van de ondernemingsraad. Deze witte versie had een klein bordje aan de voorzijde en vreemd genoeg een clip waarme de hoorn vastgezet werd. Zulke clips zie je normaal op scheepstelefoons en ik snap niet helemaal wat hij op deze telefoon doet.

Op het plaatje staat:

als dank voor 28 jaar lidmaatschap ondernemingsraad

directie Ericsson Telecommunicatie B.V.

Kleuren

Ericsson 11420 red
Ericsson 11420 red

De gekleurde versies zijn uiterst zeldzaam. Ik heb een rode in mijn collectie en heb ook nog een grijze, op het moment dat ik dit artikel schrijf. Ik heb ook nog een blauwe gezien in de collectie van iemand anders.

Een vriend van me heeft een lichtblauwe, waarschijnlijk de zelfde kleur als hierboven genoemd en een oranje exemplaar.

Ericsson 11420 grey
Ericsson 11420 grey

Witte exemplaren zijn mogelijk wat minder zeldzaam, aangezien er toch al witte PTT-versies gemaakt werden.

Gekleurde telefoons als deze werden gemaakt voor promotionele- en marketingdoeleinden. Ze werden weggegeven als relatiegeschenken of gebruikt voor presentaties en exposities.

Ericsson 11420 blue
Ericsson 11420 blue

De exemplaren die ik ooit zag hadden vrijwel geen gebruikssporen, om één of andere reden. Bij mijn rode exemplaar waren wel ooit de snoeren vervangen voor niet goed passende 5 aderige exemplaren. Ik heb deze op mijn beurt weer vervangen door gebruikte, maar originele zwarte exemplaren. Ze zijn wat verschoten, dus wanneer ik betere tegenkom zal ik deze er op zetten.

Er zijn maar heel weinig gekleurde 11420s gemaakt en ze zijn dan ook zeer gewild bij verzamelaars.[:en]

Ericsson 11420 red & grey
Ericsson 11420 red & grey

This model is identical to the Ericsson type 1951. Basically type 1951 is the designation Dutch PTT used for this phone, that Ericsson Holland called 11420. Ericsson Holland made them in very small numbers, that were not supplied to PTT.

I decided to write a separate article about this model, because there are a few very special versions of this phone around. People researching this model number will be able to find out more about it. Furthermore I think because these versions are so very rare, they deserve special attention.

Aside from the 11420, Ericsson did have another model for the private market. That model shared the same body shell, but had a different handset, ringer and internal lay out of components.

Small exterior differences

Ericsson 11420 grey logo
Ericsson 11420 grey logo

Even though virtually the same, there are some very small differences. Inside the type 1951 and the non PTT 11420 are exactly the same. Same electronics, same parts, same wires, and even the capacitors have a PTT-logo on them. However, the lay-out and printing of the wiring diagram are different. (PICS)
I am not sure if this is the case for all 11420s. Only one of the 3 I ever opened still had the diagram in it.

Ericsson 11420 wit diagram
Ericsson 11420 wit diagram

The most conspicuous differences are on the outside. The number card window is not present and there are no holes for one either.

And the PTT logo on top of the body shell is replaced by an Ericsson Holland logo.

Commemorative version

Ericsson 11420 wit OR-versie
Ericsson 11420 wit OR-versie

The very first version I ever layed my hands on was one that was donated to an employee of Ericsson Rijen by the management for his or hers 28 years of members of the works council. This white version had a small sign at the front and, strangely, a small clip that held the handset in place. Clips like these are often seen on ship board telephones, but I am not sure why it was put on this telephone. The sign reads:

als dank voor 28 jaar lidmaatschap ondernemingsraad

directie Ericsson Telecommunicatie B.V.

(as a thank you for 28 year membership of work council, management Ericsson Telecommunications ltd).

Colours

Ericsson 11420 red
Ericsson 11420 red

Very rare indeed are the coloured versions. I have a red one in my collection and I have a grey one at the time of writing this article. I have also seen a blue one in somebody else’s collection.

A friend of mine has e light blue one, probably the same shade as mentioned above and an orange one.

Ericsson 11420 grey
Ericsson 11420 grey

White ones may be a bit more common, as they made white versions for PTT anyway.

Coloured phones like these were made for marketing and promotional purposes. They were given as promotional gifts or used for displays and exhibitions.

Ericsson 11420 blue
Ericsson 11420 blue

Those that I have seen had very little wear and tear, for some reason. My red specimen however had at one time its cords replace by ill fitting 5 lead cords. I have replaced them with used, original black cords. They are a bit faded, so if I find better ones, I will put those on.

Only very few coloured 11420s were made and they are highly sought after by collectors.[:]