Automatic M36

[:nl]

Automatic M36
Automatic M36

Hij is groot, dik en stevig, de Deense M36. Gemaakt door de Telefon Fabrik Automatic Kobenhavn, de M36 heeft veel ongebruikelijke en zelfs unieke eigenschappen die deze telefoon heel interessant maken. Ik kon niet heel veel informatie en geschiedenis over deze telefoon terugvinden en de telefoon zelf levert ook niet heel veel verheldering op. Er zit geen schema in en ik kon op geen enkel onderdeel een datum terugvinden.

De M staat waarschijnlijk voor Model en 36 voor het jaar 1936, zoals gebruikelijk is in deze periode en zo ook voor Deense telefoons: het jaar van introductie is deel van de typeaanduiding.

Automatic M36 with W28
Automatic M36 with W28

Zoals gezegd, het is een behoorlijk groot toestel (vergelijkingsfoto) voor een telefoon die eigenlijk alleen maar een telefoon is, zonder extra technische mogelijkheden. De onderdelen zijn zwaar uitgevoerd, hoe het een telefoon lijkt te zijn voor normaal huis-tuin-en-keukengebruik. Het was geen speciale telefoon voor industriële omgevingen of iets dergelijks.

Speciale kenmerken

Automatic M36 carrying ring
Automatic M36 carrying ring

Hoewel het toestel de standard Deense hoorn heeft, samen met de standaard Deense kiesschijf, bevat de rest van de telefoon uit een aantal bijzondere onderdelen, gemaakt van zeer hoge kwaliteit. De behuizing is zwaar uitgevoerd, met er bovenop een draagring. De ring is slechts groot genoeg voor één vinger en gemaakt met een soort plaatje eraan, dat vast zit op de behuizing met 2 bouten. Als je deze bouten losmaakt, komt ook de hele behuizing los.

Automatic M36 ringer
Automatic M36 ringer

Binnenin zijn de elektrische componenten ongewoon verdeeld over de bodemplaat, veroorzaakt door het enorme belmechaniek. De twee belschalen staan overeind, de open kant naar de zijkanten georiënteerd. Het belmechaniek heeft 2 klepels, eentje voor elke belschaal.

De onderplaat heeft 2 rechthoekige openingen, met een metalen gaas. Dergelijk gaas vind je doorgaans op telefoons die voor tropische omstandigheden zijn aangepast, om de beestje buiten te houden.

Open maken: WAARSCHUWING

Automatic M36 open
Automatic M36 open

Een dergelijke telefoon open maken gaat niet op zulk een voor de hand liggende wijze als je zou verwachten. De meest voorkomende manier om een telefoon open te maken is door één of meer bouten op de onderzijde los te draaien. Maar dit is een ongewone telefoon, dus dat is niet de manier om deze open te maken.

Op de bodemplaat zitten 2 schroeven. Deze moet je niet losmaken, want met deze schroeven is het belmechaniek bevestigd op de bodemplaat.

De manier om deze telefoon open te maken is door de bouten bij de draagring los te maken. Hiermee komt niet alleen de draagring los, maar ook de behuizing.[:en]

Automatic M36
Automatic M36

It’s big, it is beefy, it is built like a tank, the Danish M36. Built by Telefon Fabrik Automatic Kobenhavn, the M36 has many unusual and even unique features that make it an interesting model. I could not find much information and history on this telephone and the telephone itself does not give many clues. There is no diagram inside mine and there are no dates on the parts.

The M probably stands for Model and 36 for 1936, as is common for the period and more so for Danish telephones: it’s year of introduction is a part of the model designation.

Automatic M36 with W28
Automatic M36 with W28

As I said, it is rather large for a telephone that is just a normal telephone, without any additional technical feature. Parts are heavily built, although it seems that it was used as a normal telephone for regular subscribers. It is not a special telephone for industrial environments or something like that.

Special features

Automatic M36 carrying ring
Automatic M36 carrying ring

Although it has a standard Danish handset, together with a standard Danish dial, the rest of the telephone seems to be made of a variety of unusual parts, made of the highest quality. The housing is made of very thick bakelite, on top of which is a carrying ring. The ring is only big enough for only one finger and is moulded with a small panel, that is secured with 2 bolts. Undoing these bolts not only releases the ring, but also the entire body shell.

Automatic M36 ringer
Automatic M36 ringer

Inside you will find an unusual lay out, caused by the enormous ringer, with the 2 bells tilted upward, the open ends facing outward. The ringer has 2 clappers, one for each bell.

The base plate has 2 rectangular sounding holes, covered with a metal mesh, which is usually only found on telephones produced for tropical conditions, to keep the creepy-crawlies out.

Opening it up: WARNING

Automatic M36 open
Automatic M36 open

Opening one of these telephones up is not as straight forward as you may think. The most common way to open a telephone is to undo one or more bolts at the bottom. But this is an unusual telephone, so that is not the way to open this one.

On the bottom there are 2 screws. Do not undo these, as they hold the ringer to the base plate.

The way to op this telephone is to undo the 2 bolts next to the carrying ring. This not only releases the carrying ring, but the whole body shell can be taken off.[:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*