[:nl]TEFAG Berliner, een vergeten icoon[:en]TEFAG Berliner, a forgotten icon[:]

TEFAG Berliner 1932

[:nl]

PTT reclame 1937
PTT reclame 1937

Eerst dacht ik dat het een fantasie-telefoon was. Toen ik begon met verzamelen en ik probeerde meer informatie telefoons probeerde te vinden, viel het me op dat sommige posters en ander promotiemateriaal van de PTT vaak een bepaald type telefoon afbeeldde.

Nog nooit zo’n telefoon in het echt gezien te hebben, dacht ik dat het een fantasiemodel was. Tot ik een tentoonstelling bezocht met het werk van N.P. de Koo, een beroemde grafisch ontwerper. Hij in het bijzonder beeldde deze telefoon vaak af. Het viel me op dat de meeste zaken die hij afbeeldde natuurgetrouwe weergaven waren van de echte voorwerpen. Toch kon ik deze telefoon nergens vinden……………totdat er eentje te koop werd aangeboden op internet.

TEFAG Berliner lijnkiezer
TEFAG Berliner lijnkiezer

Hij zag er bijna hetzelfde uit, maar de hoorn was anders. En nog later zag ik er weer eentje, ook te koop, met de juist hoorn en kiesschijf. Na enige felle biedingen verdween deze van het internet, na verkocht te zijn voor een redelijk hoge prijs. Een exemplaar van dit toestel in originele staat was dus gewild en zeldzaam.

Wat was dit dan voor telefoon?

Berliner
Berliner

Met het verstrijken der tijd kwam ik meer en meer te weten over dit toestel, hoewel het me nog onduidelijk is hoe dit toestel nou precies onstaan is. Het is een telefoon die door TEFAG is gemaakt en een Berliner werd genoemd in Nederland. Berliner was de oorspronkelijke naam van de firma TEFAG. Dit toestel is geproduceerd van 1931 tot ongeveer 1938, uitsluitend voor de Nederlandse markt. Er zijn verschillende varianten van: het gewone tafelmodel, een wandversie en enkele lijnkiezer-uitvoeringen voor kleine bedrijfsinstallaties.

Het icoon

PTT monteurs 1940 bakfiets
PTT monteurs 1940 bakfiets

Naarmate het Nederlandse telefoonnetwerk verder werd geautomatiseerd, vanaf 1922, en het aantal abonnees toenam, waren er steeds meer kiesschijftelefoons nodig. Heel veel oudere telefoons werden gereviseerd, waarbij een kiesschijf aan het toestel werd toegevoegd. In de jaren 30 werden er ook een aantal nieuw geproduceerde toestellen gebruikt waarbij de kiesschijf deel uitmaakte van het ontwerp zoals de Siemens Modell 27 (W28) , de BTMC 2712 en deze TEFAG Berliner.

Gemeente telefoon Den Haag advertentie 1938
Gemeente telefoon Den Haag advertentie 1938

En dat is waarschijnlijk precies waarom Nicolaas de Koo en de PTT zo weg waren van dit model: niet alleen was het een telefoon die ontworpen was met een geintegreerde kiesschijf, maar het was ook nog de enige die gemaakt was van het nieuwe wondermateriaal bakeliet (Ericsson telefoons werden pas in de late jaren 30 in Nederland geintroduceerd). Dat maakte deze telefoon het ultieme toonbeeld van moderniteit en een speerpunt van high technology.

Telephone guide 1957 top
Telefoongids 1957

Hierdoor werd dit type vaak afgebeeld in PTT drukwerk in de jaren 30 en later. Hij stond op de voorkant van handleidingen, posters, folders, etc etc meestal in silhouet. Hij stond zelfs enkele decennia op de voorkant van de telefoongids. Het was in deze periode Dé Telefoon!

Waar zijn ze gebleven?

TEFAG Berliner multiline refurbished
TEFAG Berliner lijnkiezer, gereviseerd
Rijksradio telefoondienst 1935
Rijksradio telefoondienst 1935

Na de oorlog lag een groot deel van het Nederlandse telefoonnetwerk in puin. Omdat het bestond uit samengevoegde lokale netwerken die uiteindelijk waren opgegaan in de PTT weren er een groot aantal typen telefoons in gebruik. Daardoor bestond er grote behoefte aan standaardisatie aan de ene kant, maar ook om zich zoveel mogelijk te behelpen met de apparatuur die voorhanden was. Veel materiaal werd uitgefaseerd in de jaren 40 en nieuwe technische standaarden werden geïntroduceerd waaraan apparatuur moest voldoen, uitmondend in de uiteindelijke standaard Norm 51. De Berliners voldeden niet aan deze standaard, dus werden ze uitgefaseerd. Tenminste waar het het gewone tafelmodel en het wandmodel betrof. Uitgefaseerd betekent in dit geval vernietigd.

De lijnkiezers werden nog een tijdje gebruikt, met andere kiesschijven en hoorns, gemaakt door Ericsson. Deze gereviseerde versies zie je vandaag de dag nog het meeste. Desalniettemin zijn overgebleven exemplaren zeldzaam en in originele staat nog veel zeldzamer: sommige verzamelaars hebben nog niet eens van dit toestel gehoord! En zelfs in PTT-publicaties over hun eigen geschiedenis wordt deze telefoon niet genoemd of afgebeeld. En dat is toch gek, aangezien het ooit hun eigen symbool van moderniteit en technologische ontwikkeling was. Dus nu zijn ze bijna allemaal verdwenen en bijna vergeten……

In mijn collectie

TEFAG Berliner 1932
TEFAG Berliner 1932

Door de jaren heen ben ik er in geslaagd een aantal Berliners op de kop te tikken. Zo heb ik natuurlijk de meest voorkomende lijnkiezer, hoewel ik een vrij diepgaande restauratie heb moeten doen om hem in goede originele staat te krijgen. Ik hier een artikel over die restauratie geschreven (in het Engels). Ik heb zelfs een gewoon tafeltoestel. Die heb ik tot nu toe alleen in oude foto’s gezien. Ik ken geen verzamelaar die er ook eentje heeft.

TEFAG Berliner wandtelefoon
TEFAG Berliner wandtelefoon

En natuurlijk is er nog het wandtoestel: dat is nog een zwaar project. Iemand heeft alle originele bedrading vervangen door draden van maar 1 kleur. Dat wordt nog een behoorlijke klus om dat recht te corrigeren.[:en]

PTT reclame 1937
PTT reclame 1937

First I thought it was only a fantasy telephone. When I started collecting telephones and trying to find information about them, I noticed that in some posters and promotional material by the Dutch PTT a certain type of telephone was used quite often.
Never actually having seen one in an actual photo, I first thought it was a fantasy phone. But then I visited an exhibition on the work of N.P. de Koo, a famous graphic designer. He in particular pictured this telephone a lot. I noticed that most of what he pictured was quite an accurate representation of actual objects. So I started to look for a photograph of an actual telephone that looked like the one in the pictures. And I could not find one…………untill one was offered for sale on the internet.

TEFAG Berliner lijnkiezer
TEFAG Berliner lijnkiezer

It looked very similar, but the handset was quite different. And a while later I saw one, also advertised for sale, with the correct handset and dial. And after fierce bidding it soon after dissappeared again, being sold for quite a high price. So I learned that an original one was rare and rather wanted by collectors.

So what was this telephone?

Berliner
Berliner

As time passed I learned more and more about it, although it’s origins are somewhat murky. It is a telephone made by TEFAG, but it was called a Berliner in the Netherlands. Berliner was the original name of TEFAG. It was produced from 1931 until about 1938, only for the Dutch market.
It comes in several different versions: the regular desktop version, a wall version and several multi-line versions for small business installations.

The icon

PTT monteurs 1940 bakfiets
PTT monteurs 1940 bakfiets

As the Dutch telephone network was automated from 1922 onwards and the number of subscribers increased, dial telephones were needed in ever greater numbers. Many models were refurbished with an added dial.
In the 1930s a few models were used in the Netherlands that were designed with a dial, like the Siemens modell 27 (W28), the BTMC 2712 and this TEFAG Berliner.

Gemeente telefoon Den Haag advertentie 1938
Gemeente telefoon Den Haag advertentie 1938

And that is probably why Nicolaas de Koo and PTT were so smitten with this model: not only was it a telephone designed with an integrated dial, but it was the only one made of the wonder material bakelite (Ericssons telephones were only introduced in the Netherlands in the late 1930s). That made this telephone the ultimate symbol of modernity and the vanguard of high technology.

Telephone guide 1957 top
Telephone guide 1957 top

So during the 1930s it was featured heavily in PTT printed materials and documentation. It was on the cover of manuaks, in posters, flyers, etc etc usually in silhouette form. It was even on the cover of the telephone guide for decades. It was during this period The Telephone!

What happened to them?

Rijksradio telefoondienst 1935
Rijksradio telefoondienst 1935
TEFAG Berliner multiline refurbished
TEFAG Berliner multiline refurbished

After the war a large part of the Dutch telephone system was devestated. Because it was made up of a lot of former independant networks that were merged with PTT there was a huge range of models in use. So there was an urgent need to standardise, but also to make due.
A lot of equipment was phased out during the 40s and new standards were issued to which equipment was to conform culminating in the final standard, Norm 51.
The Berliners could not conform to this standard so they were phased out, at least the normal desk and wall versions were. Phased out in this case means being scrapped.

The multiline versions were still used for a while, with new dials and handsets, made by Ericsson. It is these refurbished versions that are the most seen these days.
Nevertheless, survivers are rare, in their original state superrare and many collectors haven’t even heard of this telephone, so they are not even aware it existed.
Even in PTT publications on their history this telephone is not pictured, mentioned or written about. Which is strange, as it once was their proud symbol of modernity and technological development.
So now it is almost gone, and almost forgotten………

In my collection

TEFAG Berliner 1932
TEFAG Berliner 1932

Through the years I have been able to find some of these Berliners. There is of course the most abundant muli-line version, although I had to do a very thorough restoration before it was in an good original state. I wrote an article about how I merged 2 telephones into one.
I also have acquired a single line desktop version. I have only seen that version in contemporary photographs and do not know of any collector owning one.

TEFAG Berliner wandtelefoon
TEFAG Berliner wandtelefoon

And of course there is the wall version: still a project to do. Somebody has replaced all the wiring with newer threads, of only one colour. So that will be quite a job to correct.[:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*