Norm 51

Na afloop van de 2e wereldoorlog zat de PTT met een zwaar beschadigd telefoonnet en een lappendeken aan verschillende systemen, centrales en telefoontoestellen aan de ene kant en aan de andere kant een steeds toenemende vraag naar aansluitingen en netwerkcapaciteit.

Daarom werden er een aantal standaarden na elkaar ingevoerd waaraan het netwerk en de apparatuur moest voldoen. Deze zogenaamde normen schreven electrische, akoestische maar ook fysieke eigenschappen voor om de kwaliteit van de telefoonverbingen, de logistiek en efficiency te verbeteren.

Na de Norm A in 1946 en de Norm B in 1948 volgde in 1951 de Norm 51. Deze zou in min of meer gelijke vorm tot in de jaren 80 van kracht blijven.

Hieronder een niet limitatieve opsomming van Norm 51 telefoons:

  • BASA Norm 51
  • Heemaf Norm 51
  • Ericsson type 1951
  • NSEM type 1954
  • Heemaf type 1955
  • T65
  • Ericsson Diavox
  • NSEM Unifoon

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*