[:nl]Hoe zorg ik voor mijn antieke telefoon?[:en]How to take care of my antique telephone[:]

[:nl]Dus je hebt je een mooie oude telefoon, maar hoe ga je er dan mee om? Hier volgen een aantal hints, tips en wenken voor de gebruiker. Deze helpen je zo lang mogelijk optimaal te kunnen genieten van je aanwinst.

Vergeet daarbij niet dat vroeger van een telefoon verwacht werd dat ie “slechts” 10 a 20 jaar mee ging, maar dat het nu niet langer de bedoeling is dat zo’n oude telefoon na 10 a 20 jaar versleten is.

Vaak is zo’n oude telefoon best wat geld waard of heeft sentimentele waarde omdat ie nog van oma is geweest en is het natuurlijk wel zaak dat hij die waarde behoudt en doorgegeven kan worden aan een nieuwe generatie.

Denk daarom eens na over de onderstaande drie aspecten van het bezitten van een oude telefoon.

Waar zet ik mijn telefoon neer?

T65 TDK on a small table
T65 TDK on a small table

Vroeger kon je de tafeltelefoons op allerlei plaatsen door het huis en op het kantoor terugvinden; op bureaus, dressoirs, in wandmeubels, maar ook op speciaal daarvoor gemaakte wandrekjes met de mogelijkheid om er een kladblok en pen op te leggen en het telefoonboek in te bewaren. Er waren ook speciale telefoontafeltjes. Let op, vaak worden plantentafeltjes als telefoontafeltjes aangeboden. Deze zijn echter hoog en smal en vallen makkelijk om. Geen goede plek om een telefoon op te zetten, dus.

In de jaren 70 zag je steeds vaker dat mensen een tweede telefoon in de slaapkamer op een nachtkastje hadden staan.

In kantooromgevingen kwam het wel voor dat door middel van een zwenkarm de telefoon gedeeld werd tussen 2 of meer bureaus.

In een moderne omgeving zijn vintage telefoons vaak bedoeld als pronkstuk en hebben ze een decoratieve functie. Ze worden daarom nogal eens op een prominente plek neergezet. Het is belangrijk dat hierbij direct zonlicht vermeden wordt. De UV-straling verweert de oude verf of bakeliet heel snel en verbleekt de plastics waar de telefoons van gemaakt zijn.

Zorg dus voor een veilige plek, met zo min mogelijk direct zonlicht. Vocht en stof zijn ook niet goed voor een telefoon, dus een droge stof vrije omgeving is raadzaam.

Waar hang ik mijn telefoon op?

Heemaf 1955 wall telephone
Heemaf 1955 wall telephone

Wandtelefoons hingen doorgaans in de gang. Dit was deels omdat dit van oudsher al zo was, immers vroege telefoons hadden dikke batterij en grote onderdelen, waardoor aan de wand hangen de enige praktische optie was, anderzijds vanwege privacy: niet veel mensen hadden telefoon, waardoor je vaak mensen over de vloer kreeg die even kwamen bellen of waarvoor een ander had opgebeld.

Het was tot de jaren 70 heel normaal of even bij de buren te gaan bellen, als je zelf geen telefoon had en andersom om naar de buren van iemand te bellen met het verzoek degene die je wilde spreken even te gaan roepen.

Voordat tafeltelefoons normaal waren en vooral toen telefoons nog grote batterijenkasten hadden, hingen telefoons in kantoren en werkkamers ook aan de muur. Beroemd is de foto van Lenin aan zijn bureau met maar liefst 2 telefoons achter hem aan de muur.

Wandtelefoons hingen bij de gewone burger vaak op het muurtje onder de trap en soms aan de muur in de woonkamer. In Amerika zag je de wandtelefoons ook wel in de keuken. In Nederland zag je dit eigenlijk alleen in grote huizen met meerdere telefoons en huishoudelijk personeel.

Hier geldt hetzelfde als voor de tafeltelefoon: zorg voor een droge, stof vrije omgeving met zo min mogelijk direct zonlicht.

Het komt nogal eens voor dat iemand de hoorn per ongelijk uit zijn handen laat vallen. Als bij de plaatsing van de telefoon een harde vloer (steen, tegels, beton) vermeden kan worden, verkleint dat de kans op beschadigingen aanmerkelijk.

Gebruik

Kiesschijftelefoons kun je geheel of gedeeltelijk nog wel gebruikten. Met een converter kun je bijvoorbeeld gewoon via je ZIGGO-modem bellen. Hoe dat werkt, kun je lezen in dit artikel. Het is zelfs aan te raden, indien mogelijk, je oude telefoon aan te sluiten en af en toe te gebruiken. Dan krijgt de telefoon wat aandacht en blijft hij mooi. Rust roest!

Onderhoud en reiniging

Afstoffen

Het eerste wat er gebeurt met een oude telefoon, als je hem eenmaal in huis hebt, is dat ie stoffig wordt. Op zich kan die stof geen kwaad, maar het is heel goed mogelijk dat de stof, wanneer het wat ophoopt binnenin de telefoon, de correcte werking gaat hinderen. Het is dus belangrijk dat de telefoon regelmatig afgestoft wordt en, waar mogelijk, in een stof arme omgeving wordt geplaatst.

Oppoetsen

PTT poetsdoeken
PTT poetsdoeken

Oppoetsen van een oude telefoon kan gewoon met een schone (!) droge katoenen stofdoek, brillendoekje of een stuk flanel. Vermijd vochtige middelen zoals glassex, want daar gaat de telefoon echt niet beter van glimmen. Een vlekje kun je eventueel wel met een licht vochtig (kraanwater) doekje schoonmaken en wanneer het weer droog is opwrijven met de droge doek. Doffe plekjes kun je weer laten glimmen door er een heel klein beetje brasso op aan te brengen en wanneer dat droog is weer op te wrijven met de droge doek. Let op dat je niet te veel brasso gebruikt en dat het niet in de telefoon zelfs sijpelt. Vernikkelde en gelakte onderdelen zullen op den duur kaal worden, wanneer ze te vaak met brasso worden gepoetst. Wees daar dus spaarzaam mee. Ik ben zelf geen voorstander van het gebruik van meubelwas of andere glansmiddelen. De was is immers weer lastig te verwijderen bij aanraking krijg je al snel vingerafdrukken en doffe plekken op de telefoon.

Langdurig bewaren/opslaan

Mocht je je telefoon langdurig willen opslaan in plaats van prominent neerzetten, dan is het ook hier weer zaak er op te letten dat de telefoon in een schone, droge omgeving terecht komt.

Het is aan te raden de telefoon in een doos met deksel te bewaren, eventueel met zacht materiaal erin. Let er op dat de hoorn niet op de haak ligt en dat ook daar zacht materiaal omheen zit.

Pas op met plastic snoeren! Wanneer de telefoon een krulsnoer heeft of een plastic aansluitsnoer, is het zaak dat dit snoer de plastic onderdelen en geverfde oppervlakten van de telefoon niet raakt. Ze bevatten zogenaamde weekmakers die uitwasemen met de tijd, waardoor de telefoon onherstelbaar kan beschadigen.

Pak de telefoon bijvoorbeeld netjes in in bubbeltjes plastic (noppenfolie), waarbij de snoeren er buiten blijven. Zo zul je aangenaam verrast worden door de aanblik van een mooie bewaard gebleven telefoon als je hem na jaren weer eens uitpakt.

 

Zie ook:

Wenken voor de gebruiker (T65)

Restauratie van een bakelieten telefoon[:en]So you have a nice old telephone, but how do you care for it? Here are some hints and tips for the telephone owner. These will help you to enjoy your vintage telephone for as long as possible.

Please mind that a telephone was expected to last for a “mere” 10 to 20 years. Nowadays these same old phones are expected to last longer than that. Often these telephones are worth quite a bit of money or have sentimental value, because it used to belong to grandma. Naturally it is therefore important that it keeps its value and can be passed on to future generations.

So please take the following into consideration with regards to owning a vintage telephone.

Where do I put my desk phone?

T65 TDK on a small table
T65 TDK on a small table

Back in the day you could find the desk telephone in all kinds of places throughout the house and in the office: on desks of course, side tables, on wall furniture, but also on specially made wall brackets which facilitated the use of a notepad and storing the telephone book too. They used to make telephone tables too. Please mind that often old plant tables are offered as telephone tables. These are narrow and high, however, which makes them prone to toppling. Not a good place to put your telephone.

Only from the 70s onwards it became more common to have a second telephone in the bedroom. In many other countries, like the USA, this happened much sooner.

In the office environment here in the Netherlands it was quite common to have a telephone on a swinging arm, to facilitate 2 or more desk.

In a modern setting these old telephones are meant to be a thing of beauty and a decorative item. Because of that they are often in a prominent place. It is however important to avoid direct sunlight. UV radiation affects the old paint and Bakelite adversely very quickly and it yellows the plastics of which these phones are made.

So make sure you put them in a safe place with a least direct sunlight as possible. Moisture and dust are also bad for a telephone, so a dust free and dry environment is advisable.

Where do I hang my telephone?

Heemaf 1955 wall telephone
Heemaf 1955 wall telephone

Wall telephones used to be placed in the hallway. This was in part for historical reasons: early telephones had big, heavy components and big dry cell batteries. Hanging the telephone on the wall was the only practical option and the hallway was simply the best place for it. On the other hand, here in the Netherlands, many people did not have their own telephone. So it was quite normal to go to the neighbour’s house to make a phone call or to call to the neighbour’s house if you wanted somebody. So for privacy reasons it was desirable to have the guest callers in the hallway, rather than in the living room.

Before desk telephones were common and telephones still had big battery boxes, wall telephones could also be found in offices and studies. Here is a famous photograph of Lenin at his desk with no less than 2 telephones behind him on the wall.

In the average house the wall telephone was placed on the small piece of wall under the stairs and sometimes on the wall in the livingroom. Though wall telephones could be found in kitchens in the USA, this was in the Netherlands only the case in big houses with multiple telephones and house hold staff.

The same applies as with desk telephones: put your wall phone in a dust free and dry environment with as least direct sunlight as possible.

In is not uncommon for somebody to accidentally drop the handset on the floor. When placing the telephone, please avoid hard floor surfaces like concrete, tiles, slate etc.to minimise the chances of damage.

Normal use

Rotary dial telephones can still be used today, although sometimes only partly. Sometimes the dial can no longer be used to dial numbers, but being called on such a telephone is still possible. Please actually use the telephone every once in a while. If you give the telephone some attention in this way, you will keep it in good condition. After all, rest makes rust we like to say in the Netherlands.

Dusting

PTT poetsdoeken
PTT poetsdoeken

The first thing that will happen to your telephone is that it will get dusty. This in itself is harmless, but when a lot of dust gets in the inside of the telephone, it may inhibit it functioning properly. So it is important to dust it regularly and to place it, when at all possible, in a dust free environment.

Polishing

Polishing your antique telephone can best be done with a clean (!) dry dust cloth, a wiping cloth for cleaning spectacles or a piece of flanel. Avoid liquids like window cleaner, because it will make your telephone less shiny. A stain can be removed with a moist piece of cloth or tissue (with normal tapwater). When dry, polish as above. Dull spots can be made to shine again by putting a little Brasso (brass polish) and let it dry. Rub afterward with a clean dry cloth. Please do take care that the polish does not seap into the telephone. Nickel plate and paint will wear off when polishing too often with Brasso and similar compounds. Please use them sparingly. I am not a fan of using furniture wax or other gloss and shine inducing agents. They are hard to remove from the telephone and touching them will leave prints and dull places on the telephone.

Long storage

Should you want to store your telephone for an indefinite period, instead of giving it a pride of place, again it is recommended to put it somewhere dry and dust free. Please keep the telephone in something that is closed with a lid, packed with soft material. Please do not put the handset on the cradle and wrap it in soft material too.

Be aware of plastic cords! When the telephone has a plastic curled handset cord or a plastic line cord, it is important that these cords do not touch any plastic parts or painted metal parts. They contain softening agents that affect paint and plastics over time, damaging the telephone itself.

For example, pack the phone in bubble wrap carefully, leaving the cords outside the wrap. In this way you will be nicely surprised when your beautiful telephone re-emerges from storage after a number of years.

See also:

Tips for the user

Restoring an Ericsson type 1951

 [:]

8 Reacties

 1. Ik heb een bakelieten wandtelefoon 11421/2 nov-1960 Ericsson PTT
  Nu is mijn vraag hoe wordt deze telefoon aan de wand/muur opgehangen?
  Er zitten wel gaten onderin in de bodemplaat maar hoe verder?????????
  Dit is mijn vraag!

  • Hallo Berend, boven en onderop de behuizing zit een schroef. Als je deze wat losser draait, kun je de behuizing loshalen. Zo kun je bij de binnenkant om hem op te hangen.
   Groeten,
   Arwin

  • Hallo Charles, bedankt. Je moet sowieso je telefoon open schroeven om er bij te kunnen. Het hangt af van het preciese type telefoon hoe je bij het nr briefje komt.
   In de meeste gevallen zit er een koperen beugeltje wat je lost moet maken. Bij Heemaf toestellen moet je een schroef losdraaien en een ijzeren beugeltje wegschuiven.

   Bij Duitse toestellen zitten er soort klemringetjes over de pootjes van het nummervakje. Pas op dat je niets afbreekt!

   En bij oudere toestellen, met een metalen raampje, kun je het briefje er bovenlangs uit schuiven.

   Groeten,
   Arwin

 2. Ik heb m’n Heemaf bakelieten wandtelefoon weer van de zolder geplukt. Hij heeft voorheen voor de sier aan muur gehangen maar nu wil ik ‘m ook echt in gebruik gaan nemen. De telefoon heeft een vrij kort met stof omhulde snoer. Deze zou ik graag willen vervangen met een 5m krulsnoer ivm bewegingsvrijheid tijdens het bellen. Zo’n krulsnoer kom ik op internet tegen met een 4/4 plug aan beide zijde. Deze telefoon heeft uiteraard hiervoor geen aansluitingen. Kan ik zo’n snoer dan wel gebruiken dmv een kleine aanpassing? De huidige snoer heeft inwendig 4 aders nml geel+rood+blauw+groen. Ik ben daarbij ook bang dat ie niet mooi aansluit in de hoorn aangezien deze een ronde ingang heeft en de huidige kabels plat zijn. Heb je een tip?

  • Hallo Jolanda,
   Bedankt voor je bericht. Als je zo’n plat kant en klaar modern snoer koopt, moet je toch de connectors er af slopen en de draden alsnog aansluiten.
   Dan kun je volgens mij gewoon rond zwart krulsnoer zonder connectors kopen bij een kabelhandel op internet.
   Ik moet wel zeggen dat 5 meter krulsnoer behoorlijk lang is, hoor. DAt kan heel onhandig zijn.

   GRoeten,
   Arwin

 3. Wij hebben vandaag onze oude bakalieten telefoon weer aangesloten op ons modem. We kunnen er op gebeld worden, maar we kunnen degene die belt niet horen. Zij ons wel. Enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Ik heb de doppen al los gehad en dat lijkt er prima uit te zien.

  • Hallo Jolanda, bedankt voor je bericht. Waarschijnlijk is de microfoon niet goed meer en moet ie vervangen worden.

   Ik stuur je een eemail.

   Groeten,
   Arwin

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*