Telcer / Telart Onyx

[:nl]

Onyx telephone
Onyx telephone

Onyx telephone handset
Onyx telephone handset

Zoveel mogelijk uitziend als een antieke telefoon, maar het is toch niet wat het lijkt. Dat gezegd hebbend, sommige van deze telefoons zijn inmiddels 40 jaar oud en dus van zichzelf al vintage. Ze zijn gemaakt sinds de late jaren 60 en er zijn heel veel varianten van deze telefoons. Hoewel het onix waarschijnlijk uit Pakistan komt, zijn de meeste van deze telefoons gemaakt in Italië. De meesten zijn gemaakt door Telcer en Telart, maar het is onduidelijk of het hier dezelfde firma betreft en of dat ze ene telefoons produceerde voor de ander. In dat laatste geval is Telart de eerste en Telcer de laatste van die twee. Telcer is een bekende Italiaanse telefoonfabrikant, gespecialiseerd in antiekachtige en novelty telefoons en Telart (Telefoni Artistici) staat alleen bekend als maker van onyx instrumenten, zoals klokken en telefoons.

Onyx telephone Heemaf dial
Onyx telephone Heemaf dial

Welke maker er ook op staat, en veel telefoons hebben helemaal geen aanduiding van de fabricant, beiden gebruikten dezelfde behuizingen, opleggewei, hoorns en kiesschijffacade’s in eindeloos veel combinaties van deze verschillende componenten.

Onyx telephone price list
Onyx telephone price list

Het lijkt er op dat er nooit een standaard ontwerp was en, als er geen fabrikant op is aangegeven, er is niet te onderscheiden wie de telefoon gemaakt heeft. Er vanuit gaande dat er maar 2 fabrikanten waren.

Deze toestellen worden vaak als marmeren telefoons aangemerkt, hoewel echt marmer in de kleur groen niet bestaat.

Onder de motorkap

Onyx telephone inside
Onyx telephone inside

In 2016 had ik het geluk eens één van deze telefoons op de kop te tikken en het binnenwerk te kunnen bekijken. En ik werd nogal verrast de ontdekken waar mijn exemplaar nou echt van was gemaakt. Veel van de technische componenten waren niet nieuw gemaakt, maar hergebruikt van oudere telefoons die kennelijk gesloopt waren voor hun onderdelen. In de hoorn zaten 2 plastic kapjes van een Duitse FeTAp61, waar de microfoon en speaker in zaten, die op hun beurt weer afkomstig waren van de PTT. Binnenin de telefoon zelf trof ik een belmechaniek en haakcontact aan die waren gemaakt door Face Standard, een Italiaanse telefoonfabrikant. Deze onderdelen waren waarschijnlijk afkomstig van een oudere S63. De kiesschijf was zelfs gemaakt door Heemaf, in Nederland voor de T65 waar een nieuwe glimmend messing vingerschijf op was gezet. Deze onderdelen zijn waarschijnlijk verkregen uit overtollig materiaal en overgebleven voorraden, verkocht door de diverse nationale telefoonmaatschappijen. Als was een snel en makkelijk aan elkaar gemaakt, zonder acht te slaan op kwaliteit en vakmanschap. In mijn exemplaar lag het belmechaniek los in de behuizing, op zijn plaats gehouden met een stuk karton dat was afgescheurd van een prijslijst met onyx klokken en telefoons uit 1973.[:en]

Onyx telephone
Onyx telephone

Onyx telephone handset
Onyx telephone handset

Made to look like an antique telephone, it is certainly not what it seems. That said, many of these are over 40 years old and vintage in their own right. Produced since the late 1960s, there are many versions of these telephones. Although the onyx probably comes from Pakistan, most of these telephones were produced in Italy. The vast majority were made by Telcer and Telart, but it is unclear if they are the same company or if the one produced these telephones for the other. If that is the case, it is likely Telart is the former and Telcer the latter. Telcer is a well-known Italian telephone manufacturer, specialising in antiquesque and novelty telephones, while Telart (Telefoni Artistici) is known for making onyx instruments, like clocks and telephones.

Onyx telephone Heemaf dial
Onyx telephone Heemaf dial

Whichever manufacter’s name is on the telephone, although many telephones are unmarked, the both used the same housings, cradle assembly’s, handsets and dial faces in seeming endless combinations of these various components.

Onyx telephone price list
Onyx telephone price list

So it looks like there never was a standard design and, when unmarked, you cannot tell which of the 2 companies made it. Assuming there were only those two manufacturers, of course. These phones are often described as being made of marble, but real marble does not exist in the colour green.

Under the hood

Onyx telephone inside
Onyx telephone inside

In 2016 I was happy to finally get one of these telephones and look inside. And I was very much surprised to find what made up my specimen. Many of the technical components were not newly produced, but recycled from older telephones that were at some point apparently cannibalised for their parts. Inside the handset were two plastic cups from a German FeTAp 61, holding the transmitter and receiver elements, who were from the Dutch PTT. Inside the telephone itself was an old ringer and hook switch made by Face Standard, an Italian telephone manufacturer. These were once part of an older telephone, possibly an Italian S63. The dial mechanism turned out to be made by Heemaf in the Netherlands for the T65 telephone, to which a new shiny brass finger wheel was added. These telephone parts were probably obtained from obsolete equipment and unwanted stock, sold off by national telephone companies. Everything was quickly thrown together, without any regards for quality or workmanship. In mine the ringer was loose inside the housing, held in place by a piece of thick paper that was torn from a 1973 price list of marble clocks and telephones.[:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*