MBLE type 1955 (HEEMAF)

[:nl]

MBLE type 1955
MBLE type 1955

MBLE 1955 inside (left) vs Heemaf 55 (right)
MBLE 1955 inside (left) vs Heemaf 55 (right)

Eigenlijk is de MBLE type 1955 gewoon een Heemaf type 1955, gemaakt voor Philips. Om importheffingen te vermijden liet Philips een aantal producten door haar dochteronderneming MBLE in België maken. Ook de telefoons die door Heemaf aan Philips werden geleverd, werden door MBLE geproduceerd.

MBLE, Manufacture Belge de Lampes Electriques, was een Belgische elektronica onderneming met vestigingen in allerlei plaatsen. Vanaf 1925 raakt het bedrijf steeds meer betrokken bij Philips en in 1981 ging het geheel in Philips op.

MBLE 1955 terminals
MBLE 1955 terminals

MBLE bracht een aantal kleine variaties aan het oorspronkelijke model. De strip met nummers bij de aansluitschroeven werd aangepast aan Belgische behoeften en standaarden. Daarnaast zat er een extra condensator in de kiesschijf. Ook werd een condensator gebruikt die er ietsje anders uitzag.

Geproduceerd is toch wel een groot woord: de meeste componenten zijn voorzien van een Heemaf logo. De fabricage hield waarschijnlijk niet veel meer in dan assemblage van kant en klaar geleverde onderdelen uit Nederland.

MBLE 1955 logo
MBLE 1955 logo

Uiterlijk zien deze toestellen er ook niet veel anders uit dan de Nederlandse versies. Op de stiften van het haakcontact staat zelfs Philips. Alleen het MBLE-logo aan de achterzijde, dat om één of andere reden nooit helemaal recht is aangebracht,  verraadt dat het hier om een Belgische variant gaat.

Dit toestel is uitsluitend voor de Belgische markt gemaakt en buiten België zijn er niet veel te vinden.

MBLE 1955 diagram
MBLE 1955 diagram

Deze variant van de Heemaf 1955 mocht natuurlijk niet ontbreken in mijn collectie. Ik kocht mijn exemplaar van een Belgische dame tezamen met een eerder Heemaf model dat ook door MBLE gemaakt was. Haar broer had bij MBLE gewerkt en daardoor kon zij mij iets over de achtergrond van dit toestel vertellen.[:en]

MBLE type 1955
MBLE type 1955

MBLE 1955 inside (left) vs Heemaf 55 (right)
MBLE 1955 inside (left) vs Heemaf 55 (right)

The MBLE type 1955 is actually just a Heemaf type 1955, made for Philips. To circumvent import levees Philips had a number of their products by their subsiduary MBLE in Belgium. Also telephones that were made by Heemaf for Philips were made by MBLE.

MBLE, Manufacture Belge de Lampes Electriques, was a Belgian electronics firm with plants in different places. From 1925 the company for more and more involved with Philips and in 1981 it was completely absorbed by Philips.

MBLE 1955 terminals
MBLE 1955 terminals

MBLE made a few small changes to the original model. The strip with screw terminals was differently labeled, conforming to Belgian needs and standards. Also there was an extra capacitor in the dail. It also used a slightly different main capacitor that was on the base plate.

Produced by MBLE is a generous use of that term: most components have a Heemaf logo. Producing by MBLE in this case was little more than assembly of ready produced components shipped from the Netherlands.

MBLE 1955 logo
MBLE 1955 logo

The extrerior is almost identical to the original Heemaf version. The studs of the hookswich also have Philips logo. Only the MBLE logo at the rear, that for some reason was never applied straight, shows that is a Belgian version.

This model was exclusively produced for the Belgian market en you will be hard pressed to find one outside of Belgium.

MBLE 1955 diagram
MBLE 1955 diagram

Of course I just had to have this veriant of the Heemaf 1955. I bought my specimen from a Belgian lady together with an earlier Heemaf model, that was also made by MBLE. Her brother had worked for MBLE so she was also able to tell me something about the background story of this phone.[:]