Autelco type MT827

[:nl]

Autelco MT827
Autelco MT827

Autelco MT827 side view
Autelco MT827 side view

Amerikaans? Nee.
Autelco was de Italiaanse dochter van het Amerikaanse Automatic Electric. Zij maakten een uiterlijke kopie van de AE 40 Monophone. Het binnenwerk is echter geheel anders. De verschilden componenten zijn anders van vorm, met grotere bellen, die de open kant naar beneden hebben, en een typisch Europees belmechaniek.
Ook heeft deze Italiaanse versie geen rubberen onderrand, maar gewoon rubberen voetjes.

Enkele Amerikaanse kenmerken zijn wel behouden, zoals het ontwerp van de kiesschijf, metalen haakjes aan de uiteinden van de draden die als trekkrachtontlasting fungeerden en enkele componenten in de behuizing, zoals het haakcontact en de aardtoets.

De versie die ik heb kunnen bestuderen had de type-aanduiding MT827. Een oude advertentie die ik op ebay vond heeft het over MT801. Helaas kan ik die advertentie vanwege copyright issues hier niet reproduceren.

Oudere versie

Autelco MT827 Logo
Autelco MT827 Logo

Zoals de AE40 is ontwikkeling is van de AE34, heeft ook deze telefoon een voorganger. Hiervan is wel het modelnummer bekend: de a 141.
Het belangrijkste uiterlijke verschil met dit model is dat het twee rijen met ovalen sleuven aan de zijkant heeft, zoals de oorspronkelijke Amerikaanse Monophones.

Op doorreis

Ik was altijd al nieuwsgierig naar dit toestel en was in de gelegenheid deze telefoon te bestuderen en fotograferen toen een vriend uit Australië me vroeg dit toestel voor hem aan te kopen en naar hem op te sturen. Dit omdat de verkoper in Italië niet wilde verzenden buiten Europa.

 [:en]

Autelco MT827
Autelco MT827

Autelco MT827 side view
Autelco MT827 side view

A US telephone? Nope! Autelco was an Italians subsidiary of the US Automatic Electric. They made a copy of the AE 40 Monophone. The inside was different though. The various components are different, with bigger bells, with the open side turned downward and a typical European ringer mechanism. Also this version does not have a rubber ring along the lower edge of the housing, but common rubber feet.

Other American features were retained, like the design of the dial, metal hooks at the ends of the cords, serving as strain reliefs and some components inside the housing, like the hookswitch and earthing button.

It is unclear what the model number of this telephone is. It is not printed anywhere on the telephone itself and asking other collectors yielded little information, other than an old advert with a similar telephone and model MT 802 printed on it. This however was a version without an earthing button and changes are that the version with an earthing button would have had a different model number.

Older version

Autelco MT827 Logo
Autelco MT827 Logo

Like the AE 40 is a development of the AE24, this model also has an earlier version of which the model number is known: a141. The most important outward difference is the 2 rows of oval sounding holes on the sides, like the original IS Monophones.

Just passing through

I have always been curious about this telephone and had the opportunity to study and photograph one, when a friend from Australia asked me to buy one and ship it to him. The Italian seller did not want to ship outside Europe.[:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*