DTW W28 PUEM

[:nl]

DTW W28
DTW W28

Wandversie van de W28 en eveneens gebaseerd op het Modell 26. In elektrisch opzicht was het precies hetzelfde toestel als het tafelmodel en heeft veel dezelfde componenten. Ontworpen door Siemens & Halske, is deze telefoon gemaakt door vele fabrikanten onder licentie in allerlei landen.

Hoewel het tafelmodel de welbekende sleuven van het Modell 26 heeft verloren, zijn ze bij het wandmodel in alle varianten gebleven. Het wandmodel heeft geen belgaten in de onderplaat zoals het tafelmodel.

DTW W28
DTW W28 met PUEM logo

Deze W28 is gemaakt door DTW (Deutsche TelefonWerke), waarschijnlijk voor de tweede wereldoorlog. Er staat ook W28 in de achterzijde gestanst.

DTW W28 (5)
DTW W28

Hij is in gebruik geweest bij de PGEM, Provinciale Utrechtse Energie Maatschappij. Een mooi PUEM logo staat nog op de zijkant, onder dat van de fabrikant.

DTW W28 (3)
DTW W28

De telefoon is tijdens zijn werkzame leven een keer gereviseerd en heeft toen een andere draaischijf gekregen, gemaakt door Heemaf, een andere hoorn en een andere condensator.[:en]

DTW W28
DTW W28

Wall version of the W28 and also based on the Modell 26. Electrically it was exactly the same as the desk version and it has many of the same components. A Siemens & Halske design, it was made under licence by many other manufacturers in many country’s.

Although the desk version has lost the well known slits of the Modell 26, the wall version has retained them. The wall version does not have sounding holes in the base plate, like the desk version does.

DTW W28
DTW W28 met PUEM logo

This W28 was manufactured by DTW (Deutsche TelefonWerke), probably before world war two. The designation W28 is stamped in the back of the base plate.

DTW W28 (5)
DTW W28

It was used by PUEM, Provinciale Utrechtse Energie Maatschappij (Provincial Energy Company of Utrecht, Utrecht being a province of the Netherlands). A very nice PUEM logo can be found on the side of the phone, just below the manufacturers logo.

DTW W28 (3)
DTW W28

This telephone has been refurbished during its working life and has received a new dial, made by Heemaf, a different handset and a new capacitor.[:]

2 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*