[:nl]Over Matilo[:en]About Matilo[:]

[:nl]

Arwin Schaddelee
Arwin Schaddelee

Mijn naam is Arwin Schaddelee en ik verzamel en restaureer antieke en vintage telefoons. In de eerste plaats verzamel ik draaischijftelefoons (eigenlijk kiesschijf). Tenminste, ik probeer me daartoe te beperken. En dan nog probeer ik het bij telefoons te houden die in Nederland in gebruik zijn geweest.

Maar dat neemt niet weg dat als ik iedere telefoon die ik interessant genoeg vind probeer te kopen.

Daarnaast heb ik een aantal deelverzamelingen.

Rode telefoons

Ericsson Dialog
Ericsson Dialog

Dit geeft een beetje richting aan mijn verzameling en zorgt er voor dat ik niet zomaar alle telefoons ga kopen die ik kan vinden. J Het gaat er wel om dat de telefoons in kwestie origineel rood zijn geleverd door de fabriek en niet op enig moment zijn overgeschilderd. Het maakt in principe niet uit of het een kiesschijftoestel is of niet. Zolang ie maar rood is……..

Heemaf 1955

Heemaf 1955 jan '55
Heemaf 1955 jan ’55

Één van de weinige volledig Nederlandse telefoons die er zijn gemaakt. Nederlands ontwerp, Nederlandse fabrikant en ook een bijzonder ontwerp. Daarnaast ook de allereerste telefoon in mijn verzameling. Ik probeer alle varianten te verzamelen.

Ericsson model 1931

Gewoon een erg mooie telefoon en zijn tijd ver vooruit. En deze telefoon heeft een enorme invloed gehad op

Ericsson model 1931 (DBH1001)
Ericsson model 1931 (DBH1001)

telefoonontwerpen die nog decennia lang duurde. Ik verzamel Nederlandse varianten van dit toestel, maar ook telefoonmodellen die ervan zijn afgeleid.

Siemens & Halske Modell 27/W28

Dit model was het eerste toestel dat fabrieksmatig in Nederland werd geproduceerd, door Heemaf in Hengelo vanaf 1931. Ik verzamel vooral hele

Siemens & Halske Vsa tist 95a
Siemens & Halske Vsa tist 95a

vroege varianten van dit toestel, uit de late jaren 20, begin jaren 30.

Verder verzamel ik ook aanverwante zaken zoals aansluitmateriaal en randapparatuur en natuurlijk de nodige literatuur over telefoons.

Restaureren

Standard 54 onderdelen
Standard 54 onderdelen

Naast het verzamelen van telefoons vind ik het erg leuk om telefoons te restaureren. Ik probeer ze zo veel mogelijk in originele staat te brengen. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk originele materialen en technieken te gebruiken. Het is zeker niet de bedoeling de telefoon mooier te maken dan ie ooit was. Restaureren betekent ook niet dat de telefoon er zo nieuw mogelijk uit moet zien.

Restaureren doe ik ook wel eens voor anderen, in opdracht. Ook restaureer ik telefoons die ik dubbel heb en verkoop deze dan via internet.

Website

ribbonOp deze website probeer ik de soort informatie te zetten, die ik zelf zocht toen ik begon met verzamelen en restaureren. Er is weinig informatie te vinden over Nederlandse telefonie op internet en wat er te vinden is is vrij summier. Daarnaast geven veel sites van verzamelaars geen aanvullende informatie over de telefoons die er zijn afgebeeld.

Ook methoden en technieken om telefoons te restaureren probeer ik zo veel mogelijk te delen.

In 2013 ben ik begonnen met het vullen van deze site en het is een proces dat continu doorgaat. Naarmate ik zelf meer leer, meer informatie vind en ik telefoons toevoeg aan mijn verzameling probeer ik dat te delen via mijn website.

Waarom de naam Matilo?

Ik heb niet alleen een wat ongewone voornaam, maar ook een achternaam die niet veel voorkomt en de meeste Nederlands slagen er vaak niet in om mijn naam in één keer goed te onthouden. Je kunt je wellicht dan ook wel voorstellen dat buitenlanders er nog veel meer moeite mee hebben.

Dat is niet handig als je een website hebt en herkenbaar wil zijn. Daarom heb ik gezocht naar een naam die makkelijk te onthouden is en ook voor niet-Nederlanders eenvoudig is.

Het leek me wel zo aardig om iets te kiezen wat bij me past en wat iets met mijzelf te maken heeft. Daarom koos ik voor Matilo.

Matilo is de naam van een Romeins legerkamp dat ooit op steenworp afstand stond van de plek waar tegenwoordig mijn huis staat.

Voor meer informatie over het legerkamp zoals het er nu uitziet, zie deze website.

En er is hier een stukje op wikipedia over Matilo.[:en]

Arwin Schaddelee
Arwin Schaddelee

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­My name is Arwin Schaddelee and I collect and restore antique and vintage telephones. I primarily collect rotary dial telephones. At least, I try to limit myself to those. And then I try to stick to telephones that were in use here in the Netherlands.

Nevertheless, I do try to buy any telephones I find interesting enough.

Besides that, I have a number of sub-collections.

Red telephones

Ericsson Dialog
Ericsson Dialog

This gives my collection some direction and keeps me from buying any phone I can find. J I collect only those that were red originally and not repainted at a later moment. It does not matter if it is a rotary dial phone or not. As long as it is red…….

Heemaf 1955

One of the very few completely Dutch telephones ever made. Dutch design,

Heemaf 1955 jan '55
Heemaf 1955 jan ’55

Dutch manufacturer and a very unusual design too. Also it is the very first telephone in my collection. I try to collect every version there is.

Ericsson model 1931

Just a beautifull telephone and far ahead of its

time. This telephone influenced telephone designs for decades. I collect Dutch

Ericsson model 1931 (DBH1001)
Ericsson model 1931 (DBH1001)

versions of it, but also telephones that were derived or inspired by it.

Siemens & Halske Modell 27/W28

This model was the first telephone that was manufactured industrially in the

Netherlands, by Heemaf in Hengelo. Production started in 1931. I collect early

Siemens & Halske Vsa tist 95a
Siemens & Halske Vsa tist 95a

versions of this telephone, from the late 20s, early 30s.

I also collect related equipment like installation material and peripheral equipment and of course literature about telephones.

Restoring

Heemaf 1955 W Knolled
Heemaf 1955 W Knolled

Aside from collecting telephones I really enjoy restoring them. I try restore them back to their original state. I try to use as much original parts and techniques as possible. I do not want to make them more beautiful than they ever were. Restoring does not mean to make the telephone look as new as possible.

Sometimes I do a restoration projects for others. I also restore telephones that are surplus to my requirements and sell them on the internet.

Website

ribbonOn this website I try to put the kind of information that I myself was looking for when I started collecting and restoring. There is nog much information around on the internet on Dutch telephony and what there is, is rather scanty. And a lot of sites by collectors do not give any additional information about the phones that are pictured.

I also try to share as much methods and techniques for restoring telephones as I can.

I started filling this website in 2013 and the process still continues. As I learn more myself, find more information and add telephones to my collection, I try to share this on my website.

Why the name Matilo?

I do not only have an unusual first name, but also a surname that is rare and most Dutch people have difficulty remembering it correctly. You may well imagine that for non-Dutch people it is even harder.

That is a huge disadvantage if you want to be easily recognisable on the internet. That is why I tried to find a name that is easy to remember, also for non-Dutch speakers.

I thought it would be nice to choose something that fits me and has something to do with who I am. That is why I chose Matilo.

Matilo is the name of a Roman army camp that used to be a stone’s throw away from where my house is today.

For more information on how that site looks today, here is the website of park Matilo

And here is a piece on Matilo on Wikipedia.[:]

4 Reacties

 1. Geachte heer Schaddelee, voor mijn ProTel tel/fax uit de jaren ’80 zoek ik een geïnteres-
  seerde. Heb Freerk Kuperus een mail gestuurd, maar geen reactie; weet u, hoe ik hem verder
  kan benaderen ? Op het Net geen spoor van fabrikant Estafette uit Susteren of de ProTel,
  terwijl die toch het MoMA heeft gehaald als design-icoon; de technologie was trouwens zeker zo indrukwekkend. Ik mis de mogelijkheden om foto’s te sturen, helaas.
  Hoop dat u mij kunt helpen. Met vriendelijke dank en groet, Raymond Bakker

  • Hallo Raymond, mijn email vind je op verschillende plekken terug op deze site, bijvoorbeeld onder “over Matilo” hangt een pagina “contact”.
   IK heb geen ander emailadres van Freerk dan wat op zijn website staat.

   Ik ben niet bekend met het model dat je omschrijft. Ik zal je ook even emailen hierover.

   Let wel, sommige zaken in de collectie van het MOMA zijn dusdanig veel geproduceerd dat ze wel bijzonder zijn, maar geen grote financiele waarde hebben, hoor.

   Groeten,
   Arwin

 2. Dag Arwin,

  ik heb jaren gebruik gemaakt van een extra telefoonbel in de hal, die aangesloten was op een Homevox 1 – 5.
  Dat functioneerde probleemloos.

  In verband met een aanpassing in de meterkast en de overschakeling naar internetbellen via provider Caiway
  functioneert de Homevox nog steeds probleemloos, maar de extra bel doet het niet meer. Waarschijnlijk niet correct aangesloten.

  Inmiddels een nieuw exemplaar aangeschaft en aan de binnenzijde van de kap staat een aansluitschema.
  Het is duidelijk dat de draden a op 1 en b op 2 van het 5-punts kroonsteentje moeten worden aangesloten.
  Maar is dit ook voldoende?

  Daarnaast staat er een stippellijntje van b naar 3 met daaronder een stippellijn jaar een aanduiding die ik niet snap.
  Op poort 4 staat b vermeld met eveneens een stippellijntjenaar beneden, naar een ander apparaat?

  Op poort 5 moet (eventueel?0 een aardedraad worden aangesloten.

  Kunt u mij helpen hoe ik de aansluiting van de bel op de Homevox kan maken?

  Kunt u ook aangeven welke draden ik op aansluiting 1 van de Homevox moeten worden verbonden?

  Ter verduidelijking stuur ik een foto mee van de binnenzijde van de kap van de extra bel.

  Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

  Met vriendelijke groet,

  W.F.M. Wesselink image.jpeg

  • Hallo Willy,

   Bedankt voor je bericht.

   WS is je bel idd verkeerd aangesloten.

   De bel kun je op 2 manieren aansluiten.

   Manier 1: zonder condensator. Simpelweg aansluiten op aansluitpunt 1 en 2.

   Manier 2: met condensator. Aansluiten op 1 en 4, met een stropje of draadbrugje tussen 2 en 3. Dat zijn dus die stippellijntjes. Die twee paralelle lijnen aan het einde van de stippellijntjes vormen het simbool voor een condenstator, die als het goed is ook in je losse bel zou moeten zitten.

   Als je de bel in serie aansluit met een telefoon gebruik je manier 1.
   Als je de bel paralel aansluit met een telefoon gebruik je manier 2.

   Ws moet het op dezelfde manier als het geen telefoon betreft, maar met een homevox.

   Groeten,
   Arwin

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*